Raport bieżący 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki raport bieżący numer 6/2018 z dnia 6 czerwca 2018 został błędnie oznaczony numerem 6/2018, zamiast numerem 7/2018.  

W związku z powyższym Spółka informuje, iż raport nr 6/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku powinien zostać oznaczony numerem 7/2018. W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu nr 6/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku w ten sposób, że oznacza go numerem 7/2018.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-08 Waldemar Lipka Prezes Zarządu