Raport bieżący 20/2018


Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 13 lipca 2018 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki ? Panem Waldemarem Lipką.

 

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (eko_7069241.zip)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-13 Waldemar Lipka Prezes Zarządu