Raport bieżący nr 28/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PPH KOMPAP SA w Laskowicach informuje, że w dniu 2 czerwca 2020r. rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A., spółki zależnej od PPH KOMPAP S.A., złożył Pan Waldemar Lipka. W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki powołała w drodze kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej OZGraf S.A. – Pana Edwarda Łaskawca. Nowo powołany członek Rady Nadzorczej będzie sprawować swoje czynności do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki OZGraf S.A. uchwałą z dnia 2 czerwca 2020r. powołała Pana Waldemara Lipkę na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-04 Waldemar Lipka Prezes Zarządu