Raport bieżący nr 15/2021

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 18 lutego 2021r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Waldemara Lipkę – Prezesa Zarządu Emitenta.

 

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000B5MMXLL9JVSEK.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-18 Waldemar Lipka Prezes Zarządu