Raport bieżący nr 21/2021

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Laskowicach informuje, że w dniu 9 marca 2021r. Pan Jerzy Łopaciński złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej w PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach oraz z funkcji członka Rady Nadzorczej w spółkach zależnych od emitenta, tj. w Białostockich Zakładach Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku oraz w OZGraf Olsztyńskich Zakładach Graficznych S.A. z siedzibą w Olsztynie.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-09 Waldemar Lipka Prezes Zarządu