Raport bieżący nr 53/2021

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 września 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez spółkę GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki - Panem Waldemarem Lipką.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego Raportu (000D49CK1RSMT7J7.zip).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Waldemar Lipka Prezes Zarządu Waldemar Lipka