Raport bieżący nr 54/2021

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 września 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Pana Waldemara Lipkę - Prezesa Zarządu Emitenta.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000D49K0GFQIC71I.zip).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Waldemar Lipka Prezes Zarządu Waldemar Lipka