Raport bieżący nr 65/2021

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 11 października 2021r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez Pana Edwarda Łaskawiec – Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000DCNWGT0F8TGTS).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-11 Waldemar Lipka Prezes Zarządu