Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Olsztynie, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki ? Panem Waldemarem Lipką.  

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (eko_6978732.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu