Kalendarium inwestora

2018

  • 20 kwietnia Raport roczny za 2017 r.
  • 23 maja Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
  • 21 września Raport półroczny za I półrocze 2018 r.
  • 22 listopada Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.