Kalendarium inwestora

2019

  • 16 kwietnia Raport roczny za 2018 r.
  • 16 maja Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
  • 16 września Raport półroczny za I półrocze 2019 r.
  • 15 listopada Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.