Kalendarium inwestora

2017

  • 19 kwietnia Raport roczny za 2016 r.
  • 23 maja Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
  • 20 września Raport półroczny za I półrocze 2017 r.
  • 22 listopada Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.