Raport bieżący 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 1 marca 2018r. informującego o wykonaniu umowy nabycia udziałów Spółki Imprimus Sp. z o.o. z siedzibą w Laskowicach, informuje, że Spółka PPH Kompap SA zawarła w dniu 24 maja 2018r. z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA Umowę o kredyt nieodnawialny, na mocy której Bank udzielił spółce na okres 48 miesięcy kredytu w kwocie 2.700.00 zł na refinansowanie zakupu części udziałów Imprimus Sp. z o.o. Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu Spółka PPH KOMPAP SA poddała się w dniu 4 czerwca 2018r. egzekucji z aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 4.050.000 zł.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-06 Waldemar Lipka Prezes Zarządu