Raport bieżący nr 12/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych od Edwarda Łaskawiec o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PPH KOMPAP S.A. obejmującej zwiększenie dotychczas posiadanych akcji do 16,41% ogólnej liczby głosów.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (0009UVXG6J8IX73X.zip).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-20Waldemar LipkaPrezes Zarządu