Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach informuje, że w dniu 24 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych od Edwarda Łaskawiec o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce PPH KOMPAP S.A. o ponad 2% ogólnej liczby głosów.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (0009V8WULJUOT31U.zip).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-24Waldemar LipkaPrezes Zarządu