Raport bieżący nr 25/2020

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2020r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Waldemarem Lipką.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (000A61HI8J1KPWEA.zip).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-02 Waldemar Lipka Prezes Zarządu