Raport bieżący nr 30/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 lipca 2020r.

Załącznik (000A6A8VUJ8GP5NU.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-04 Waldemar Lipka Prezes Zarządu