Raport bieżący nr 33/2020

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2020r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Edwarda Łaskawiec – Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (000A7SP9MPRPBE1Y.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-22 Waldemar Lipka Prezes Zarządu