Raport bieżący nr 35/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 lipca 2020 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (000A8V2U9K1HB72N.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Waldemar Lipka Prezes Zarządu