Kalendarium inwestora

2020

  • 15 kwietnia Raport roczny za 2019 r.
  • 14 maja Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
  • 16 września Raport półroczny za I półrocze 2020 r.
  • 17 listopada Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.