Raport bieżący 71/2019

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 20 grudnia 2019r. zawarł w formie aktu notarialnego ostateczną Umowę sprzedaży nieruchomości obejmującej prawo wieczystego użytkowania działki nr 55 o powierzchni 1.1758 ha wraz z własnością posadowionych na niej budynków objętych księgą wieczystą nr GD1I/00033213/1, położonej w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39 za cenę 3.444.000 zł brutto.