Raport bieżący 72/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2019r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Waldemarem Lipką.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (0009RD3HWY3IAYXV.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu