Raport bieżący 76/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach (dawniej w Kwidzynie) informuje, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 grudnia 2019r. zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki, dokonane na mocy uchwały nr 3 § 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2019r., obejmujące:
Reklama

- zmianę § 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Siedzibą Spółki są Laskowice” oraz

- zmianę § 9 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie, Gdańsku lub Gdyni”.

Treść uchwalonych wyżej wymienionych zmian Statutu Spółki została opublikowana w raporcie bieżącym nr 35/2019 z dnia 8 listopada 2019r.

W związku z wprowadzeniem zmian do statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 z dnia 7 listopada 2019r. uchwaliło tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem wyżej wskazanych zmian Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (0009RDDQ1WK5YF92.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-31 Waldemar Lipka Prezes Zarządu