Raport bieżący 77/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "KOMPAP” Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 31 grudnia 2019r. powziął informację, że Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 31 grudnia 2019r. zmiany statutu Spółki, dokonane na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2019r., zmieniającej m. in siedzibę Spółki na Laskowice. Obecnie nowy adres siedziby PPH KOMPAP SA mieści się przy ul. Parkowej 56, 83-130 Laskowice. W związku ze zmianą siedziby spółki nastąpiła również zmiana sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, obecnie jest to Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-31 Waldemar Lipka Prezes Zarządu