Raporty bieżące / Current reports

2012

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 27.12.2012r. - łącznie 301 akcji - w cenie 5,76 - 5,99 zł za jedną akcję,

- w dniu 28.12.2012r. - łącznie 433 akcji - w cenie 5,75 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 31 grudnia 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 19.12.2012r. - łącznie 200 akcje - w cenie 6,00 - 6,03 zł za jedną akcję,

- w dniu 20.12.2012r. - łącznie 244 akcje - w cenie 5,99 - 6,05 zł za jedną akcję,

- w dniu 21.12.2012r. - łącznie 43 akcje - w cenie 5,70 - 6,00 zł za jedną akcję,

- w dniu 28.12.2012r. - łącznie 402 akcje - w cenie 5,90 - 5,99 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 31 grudnia 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 18.12.2012r. - łącznie 180 akcji - w cenie 5,99 - 6,03 zł za jedną akcję,

- w dniu 28.12.2012r. - łącznie 2.442 akcji - w cenie 5,75 - 5,99 zł za jedną akcję,

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A., spółki zależnej od PPH KOMPAP S.A. otrzymała oświadczenie Pana Piotra Dziadzio o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu OZGraf S.A. z dniem 31 grudnia 2012r.

Pan Piotr Dziadzio podał, że powodem powyższej decyzji jest zwiększenie obowiązków w firmie PPH KOMPAPSA wynikających z prowadzenia nowego projektu zgodnie z umową zawartą z Walki Ekopak S.A.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 12.12.2012r. - łącznie 784 akcji - w cenie 6,00 zł za jedną akcję,

- w dniu 13.12.2012r. - łącznie 990 akcji - w cenie 6,00 - 6,13 zł za jedną akcję,

- w dniu 14.12.2012r. - łącznie 218 akcji - w cenie 5,90 - 6,12 zł za jedną akcję,

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 14.12.2012r. - łącznie 493 akcje - w cenie 5,95 - 6,12 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 11 grudnia 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Edwarda Łaskawiec - Członka Rady Nadzorczej, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 10.12.2012r.- 1.000 akcji - w cenie 6,00 zł za jedną akcję oraz

- w dniu 11.12.2012r. - 646 akcji - w cenie 5,95 zł za jedną akcję,

tj. razem 1.646 akcji.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Edward Łaskawiec pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 10 grudnia 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 04.12.2012r. - łącznie 96 akcji - w cenie 6,09 - 6,18 zł za jedną akcję,

- w dniu 05.12.2012r. - łącznie 334 akcji - w cenie 6,18 zł za jedną akcję,

- w dniu 06.12.2012r. - łącznie 230 akcji - w cenie 6,18 zł za jedną akcję,

- w dniu 07.12.2012r. - łącznie 396 akcji - w cenie 6,00 - 6,18 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 10 grudnia 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 07.12.2012r. - łącznie 991 akcji - w cenie od 6,00 - 6,13 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 3 grudnia 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:

- w dniu 27.11.2012r. nabyła 1.109 akcji PPH KOMPAP S.A - w cenie od 6,00 - 6,29 zł za jedną akcję,

- w dniu 28.11.2012r. nabyła 118 akcji PPH KOMPAP S.A - w cenie 6,29 - 6,44 zł za jedną akcję,

- w dniu 28.11.2012r. sprzedała 82 akcje PPH KOMPAP S.A za cenę 6,29 zł za jedną akcję,

- w dniu 29.11.2012r. nabyła 50 akcji PPH KOMPAP S.A - w cenie 6,29 zł za jedną akcję,

- w dniu 03.12.2012r. nabyła 35 akcji PPH KOMPAP S.A - w cenie 6,18 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 27 listopada 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipki - Prezesa Zarządu Spółki, że Spółka FRANET Sp. z o.o. w Sopocie w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 20.11.2012r. - łącznie 70 akcji - w cenie od 6,30 - 6,49 zł za jedną akcję,

- w dniu 22.11.2012r. - łącznie 315 akcji - w cenie 6,13 - 6,41 zł za jedną akcję,

- w dniu 23.11.2012r. - łącznie 2.005 akcji - w cenie od 5,90 - 6,05 zł za jedną akcję,

- w dniu 26.11.2012r. - łącznie 545 akcji - w cenie 6,01 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Franet" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Jednocześnie Waldemar Lipka poinformował w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, że wskutek w/w transakcji zawartych przez Franet Sp. z o.o. w dniu 20.11.2012r. nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących łącznie Waldemarowi Lipce i podmiotom z nim powiązanym o ponad 2 % w stosunku do ostatniego zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy, które miało miejsce w dniu 11 kwietnia 2012r.

Przed zawarciem transakcji zakupu akcji przez Franet Sp. z o.o. z dnia 20.11.2012r. Waldemar Lipka i Spółki z nim powiązane posiadały łącznie 1.365.289 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 29,17 % w kapitale zakładowym oraz 1.365.289 głosów, co stanowi 29,17 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, w wyniku wskazanych powyżej transakcji, Franet Sp. z o.o. w Sopocie posiada 80.785 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 1,726 % w kapitale zakładowym oraz 80.785 głosów, co stanowi 1,726 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółki z nim powiązane posiadają aktualnie 1.368.224 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 29,23 % w kapitale zakładowym oraz 1.368.224 głosów, co stanowi łącznie 29,23 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 30 października 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 24.10.2012r. - łącznie 1.897 akcji - w cenie od 6,78 - 6,90 zł za jedną akcję,

- w dniu 29.10.2012r. - łącznie 1.000 akcji - w cenie 6,74 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 15 października 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 09.10.2012r. - łącznie 2.676 akcji - w cenie od 6,86 - 7,25 zł za jedną akcję,

- w dniu 11.10.2012r. - łącznie 251 akcji - w cenie 6,66 - 7,19 zł za jedną akcję,

- w dniu 12.10.2012r. - łącznie 69 akcji - w cenie od 6,97 zł za jedną akcję,

- w dniu 15.10.2012r. - łącznie 10 akcji - w cenie 6,70 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 15 października 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 09.10.2012r. - łącznie 2.676 akcji - w cenie od 6,86 - 7,25 zł za jedną akcję,

- w dniu 11.10.2012r. - łącznie 251 akcji - w cenie 6,66 - 7,19 zł za jedną akcję,

- w dniu 12.10.2012r. - łącznie 69 akcji - w cenie od 6,97 zł za jedną akcję,

- w dniu 15.10.2012r. - łącznie 10 akcji - w cenie 6,70 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że Rada Nadzorcza OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., spółki zależnej od PPH KOMPAP S.A. na posiedzeniu w dniu 13 października 2012 roku, odwołała Pana Mirosława Jachemek z funkcji Członka Zarządu - Dyrektora do spraw produkcji OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A.

Przyczyny odwołania nie zostały podane w treści uchwały Rady Nadzorczej.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 5 października 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 03.10.2012r. - łącznie 460 akcji - w cenie 6,88 zł za jedną akcję,

- w dniu 04.10.2012r. - łącznie 389 akcji - w cenie 6,88 - 6,90 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 5 października 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 02.10.2012r. - łącznie 30 akcji - w cenie 6,66 - 6,77 zł za jedną akcję.

- w dniu 03.10.2012r. - łącznie 71 akcji - w cenie 6,80 zł za jedną akcję.

- w dniu 05.10.2012r. - łącznie 259 akcji - w cenie 6,87 - 6,88 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 3 października 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Edwarda Łaskawiec - Członka Rady Nadzorczej, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 01.10.2012r.:

- 200 akcji - w cenie 6,59 zł za jedną akcję oraz

- 2.141 akcji - w cenie 6,60 zł za jedną akcję;

- w dniu 03.10.2012r.:

- 211 akcji - w cenie 6,87 zł za jedną akcję,

- 1.165 akcji - w cenie 6,88 zł za jedną akcję,

tj. razem 3.717 akcji.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Edward Łaskawiec pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 3 października 2012r. Pan Paweł Stefanowski - Członek Zarządu Spółki złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie.

Pan Paweł Stefanowski podał, że powodem powyższej decyzji są sprawy osobiste.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 2 października 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 01.10.2012r. - łącznie 1.186 akcji - w cenie 6,45 - 6,77 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 2 października 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW:

- w dniu 27.09.2012r. sprzedał łącznie 455 akcji PPH KOMPAP S.A.- za cenę 6,25 zł za jedną akcję,

- w dniu 28.09.2012r. kupił łącznie 350 akcji PPH KOMPAP S.A.- za cenę 6,30 - 6,50 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 27 września 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Edwarda Łaskawiec - Członka Rady Nadzorczej, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 26.09.2012r.:

- 470 akcji - w cenie 6,39 zł za jedną akcję oraz

- 51 akcji - w cenie 6,20 zł za jedną akcję;

- w dniu 27.09.2012r. - 396 akcji - w cenie 6,25 zł za jedną akcję,

tj. razem 917.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Edward Łaskawiec pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 września 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 17.09.2012r. - łącznie 241 akcji - w cenie 6,00 zł za jedną akcję,

- w dniu 18.09.2012r. - łącznie 5 akcji - w cenie 6,30 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 września 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 17.09.2012r. - łącznie 514 akcji - w cenie 5,83 - 6,50 zł za jedną akcję;

- w dniu 20.09.2012r. - łącznie 636 akcji - w cenie 6,30 zł za jedną akcję;

- w dniu 24.09.2012r. - łącznie 242 akcji - w cenie 6,29 - 6,30 zł za jedną akcję;

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 września 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 17.09.2012r. - łącznie 994 akcji - w cenie od 5,83 - 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 21.09.2012r. - łącznie 139 akcji - w cenie 6,35 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 25 września 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Edwarda Łaskawiec - Członka Rady Nadzorczej, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 20.09.2012r. - łącznie 200 akcji - w cenie 6,30 zł za jedną akcję,

- w dniu 21.09.2012r. - łącznie 2.550 akcji - w cenie 6,24 zł za jedną akcję,

- w dniu 24.09.2012r. - łącznie 994 akcji - w cenie 6,29 zł za jedną akcję,

tj. razem 3.744.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Edward Łaskawiec pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 19 września 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Edwarda Łaskawiec - Członka Rady Nadzorczej, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 17.09.2012r. - łącznie 2.877 akcji - w cenie 6,00 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Edward Łaskawiec pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA podaje do publicznej wiadomości, że Giełda Papierów Wartościowych S.A. komunikatami z dnia 14 września 2012r poinformowała, że pomiędzy członkiem giełdy Millenium Domem Maklerskim S.A. a spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" S.A. została zawarta umowa o pełnienie zadań animatora emitenta (emitent informował o zawarciu przedmiotowej umowy w raporcie bieżącym nr 49/2012 z dnia 4 września 2012r.) oraz, że zadania animatora rynku dla akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" S.A. (PLKOMPP00017) członek giełdy Millenium Dom Maklerski S.A. będzie pełnił od dnia 17 września 2012r.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu


Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 września 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 10.09.2012r. - łącznie 872 akcji - w cenie 6,40 - 6,65 zł za jedną akcję,

- w dniu 11.09.2012r. - łącznie 304 akcji - w cenie 6,20 zł za jedną akcję,

- w dniu 12.09.2012r. - łącznie 54 akcji - w cenie 5,98 - 6,00 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 września 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 12.09.2012r. - łącznie 1.649 akcji - w cenie od 5,98 - 6,00 zł za jedną akcję,

- w dniu 13.09.2012r. - łącznie 13 akcji - w cenie 5,82 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 września 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 12.09.2012r. - łącznie 996 akcji - w cenie 5,98 - 6,00 zł za jedną akcję;

- w dniu 13.09.2012r. - łącznie 1.000 akcji - w cenie 5,82 zł za jedną akcję;

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 12 września 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Edwarda Łaskawiec - Członka Rady Nadzorczej, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 11.09.2012r. - łącznie 3.423 akcji - w cenie 6,20 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Edward Łaskawiec pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 6 września 2012r. Emitent podpisał z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. aneks nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 23 grudnia 2010r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 30/2010 z dnia 23.12.2010r. Na mocy w/w aneksu zmieniono zapisy dotyczące wskaźników charakteryzujących sytuację ekonomiczno-finansową Emitenta oraz ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie w postaci udzielonego przez OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA. poręczenia wg prawa cywilnego kredytu zaciągniętego przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostały bez zmian.

Równocześnie w tym samym dniu została zawarta Umowa poręczenia w/w kredytu Emitenta pomiędzy OZGraf Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi S.A. (spółką zależną od emitenta) a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie. Udzielone poręczenie jest bezterminowe. Pozostałe szczegółowe warunki w/w umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania powyższej umowy za umowę znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 4 września 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 04.09.2012r. - łącznie 1.569 akcji - w cenie 6,50 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 4 września 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 31.08.2012r. - łącznie 2.609 akcji - w cenie 6,25 zł za jedną akcję,

- w dniu 03.09.2012r. - łącznie 3.042 akcji - w cenie 6,30 zł - 6,40 zł za jedną akcję,

- w dniu 04.09.2012r. - łącznie 811 akcji - w cenie 6,50 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 września 2012r. otrzymał informację o podpisaniu przez Millenium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie Umowy z dnia 30 sierpnia 2012r., której przedmiotem jest pełnienie przez Millenium Dom Maklerski S.A. funkcji animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla wyemitowanych przez PPH KOMPAP S.A. akcji zwykłych na okaziciela. Warunki pełnienia funkcji animatora emitenta są tożsame z tymi, które Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nakłada dla animatorów rynku w odpowiednich grupach notowań. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A., w nawiązaniu do podanej do publicznej wiadomości informacji o zawarciu znaczącej umowy w treści raportu bieżącego nr 47/2012 z dnia 24 sierpnia 2012r., zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2012r. otrzymał informację od Walki Ekopak S.A., iż Rada Nadzorcza Spółki Walki Ekopak S.A. w dniu 27 sierpnia 2012r. wyraziła zgodę na zawarcie przez strony umowy o współpracy w zakresie produkcji zawartej w dniu 23 sierpnia 2012r., o której emitent poinformował w w/w raporcie bieżącym nr 47/2012 z dnia 24 sierpnia 2012r. Wejście w życie w/w Umowy, której przedmiotem jest przetwarzanie przez PPH KOMPAP S.A. na rzecz Walki Ekopak S.A. surowców i produkcja produktów opakowaniowych dla klientów Walki Ekopak S.A. w zamian za ustalone w umowie wynagrodzenie, było uwarunkowane wyrażeniem zgody na jej zawarcie przez Radę Nadzorczą Walki Ekopak. W związku ze spełnieniem w/w warunku umowa weszła w życie w dniu 27 sierpnia 2012r.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 sierpnia 2012r. zawarł umowę o współpracy w zakresie produkcji z Walki Ekopak S.A. z siedzibą w miejscowości Jatne. Przedmiotem umowy jest przetwarzanie na rzecz Walki Ekopak S.A. surowców i produkcja produktów opakowaniowych dla klientów Walki Ekopak S.A. w zamian za ustalone w umowie wynagrodzenie.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2016r. Maksymalna wysokość kar umownych określonych w umowie wynosi 1,5 mln. euro. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa wchodzi w życie z dniem wyrażenia zgody na jej zawarcie przez Radę Nadzorczą Walki Ekopak, o ile w terminie 30 dni od podpisania Umowy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na jej zawarcie, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.

Umowa spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą, albowiem szacowana łączna wartość świadczeń wynikających z tej umowy określona dla całego okresu jej obowiązywania przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 31 lipca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 25.07.2012r. - łącznie 1.596 akcji - w cenie od 6,24 zł - 6,26 zł za jedną akcję;

- w dniu 30.07.2012r. - łącznie 1.601 akcji - w cenie od 6,00 zł - 6,24 zł za jedną akcję;

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 31 lipca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 24.07.2012r. - łącznie 240 akcji - w cenie od 6,28 zł za jedną akcję,

- w dniu 26.07.2012r. - łącznie 190 akcji - w cenie 6,25 zł za jedną akcję,

- w dniu 30.07.2012r. - łącznie 1.399 akcji- w cenie 6,24 zł za jedną akcję,

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 30 lipca 2012r., został zawarty w formie pisemnej pomiędzy OZGraf Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi S.A. w Olsztynie (spółką zależną od emitenta) a PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie Aneks nr 1 do Umowy sprzedaży akcji Białostockich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku, zawartej pomiędzy stronami w dniu 27 lipca 2011r., o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2011opublikowanym w dniu 28 lipca 2011r.

Mocą przedmiotowego aneksu strony zmieniły § 2 punkt 1 w.w. umowy, w ten sposób, że termin zapłaty został zmieniony z dotychczasowego 30 lipca 2012r. na nowy przypadający na dzień 29 grudnia 2013 roku. Pozostałe warunki umowy strony pozostawiły bez zmian.

Zawarty w ten sposób Aneks nr 1 spełnia przesłanki do uznania go za umowę znaczącą, albowiem nabycie aktywów na podstawie zmienionej poprzez Aneks nr 1 umowy znaczącej z dnia 27 lipca 2011r. przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 lipca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 18.07.2012r. - łącznie 5775 akcji - w cenie od 6,00 zł- 6,47 zł za jedną akcję,

- w dniu 19.07.2012r. - łącznie 92 akcji - w cenie 6,46 zł za jedną akcję,

- w dniu 23.07.2012r. - łącznie 500 akcji- w cenie 6,00 zł za jedną akcję,

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 lipca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 16.07.2012r. - łącznie 120 akcji - w cenie od 6,00 zł za jedną akcję;

- w dniu 17.07.2012r. - łącznie 375 akcji - w cenie od 5,90 zł- 5,99 zł za jedną akcję;

- w dniu 18.07.2012r. - łącznie 299 akcji - w cenie 6,00 zł za jedną akcję;

- w dniu 23.07.2012r.- łącznie 828 akcji - w cenie 6,00 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 lipca 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Edwarda Łaskawiec - Członka Rady Nadzorczej, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 10.07.2012r. - łącznie 1000 akcji - w cenie 5,95 zł za jedną akcję,

- w dniu 13.07.2012r.- łącznie 2000 akcji - w cenie 5,92 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Edward Łaskawiec pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 16 lipca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 09.07.2012r. - łącznie 303 akcji - w cenie od 6,14 zł- do 6,38 zł za jedną akcję;

- w dniu 11.07.2012r. - łącznie 220 akcji - w cenie 6,14 zł za jedną akcję;

- w dniu 12.07.2012r. - łącznie 300 akcji - w cenie 6,15 zł za jedną akcję;

- w dniu 13.07.2012r.- łącznie 983 akcji - w cenie od 5,92 zł - do 6,00 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 16 lipca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 10.07.2012r. - łącznie 2292 akcji - w cenie 5,95 zł za jedną akcję,

- w dniu 11.07.2012r. - łącznie 140 akcji - w cenie 6,65 zł za jedną akcję,

- w dniu 13.07.2012r. - łącznie 63 akcji- w cenie 5,92 zł za jedną akcję,

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 9 lipca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 04.07.2012r. - łącznie 820 akcji - w cenie 6,80 zł za jedną akcję;

- w dniu 05.07.2012r. - łącznie 6 akcji - w cenie od 6,40 zł za jedną akcję;

- w dniu 06.07.2012r. - łącznie 212 akcji - w cenie od 6,30 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu


Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 5 lipca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 29.06.2012r. - łącznie 210 akcji - w cenie 6,75 zł za jedną akcję,

- w dniu 02.07.2012r. - łącznie 46 akcji - w cenie 6,76 zł za jedną akcję,

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 5 lipca 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 02.07.2012r. - łącznie 1.568 akcji - w cenie 6,76 zł za jedną akcję,

- w dniu 03.07.2012r. - łącznie 510 akcji - w cenie 6,80-6,98 zł za jedną akcję.

- w dniu 04.07.2012r. - łącznie 581 akcji - w cenie 6,79 - 6,80 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu


Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 3 lipca 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Jerzego Łopacińskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 02.07.2012r. - łącznie 590 akcji - w cenie 6,76 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Jerzy Łopaciński pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 2 lipca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 27.06.2012r. - łącznie 5.286 akcji - w cenie 6,77 - 7,05 zł za jedną akcję,

- w dniu 28.06.2012r. - łącznie 112 akcji - w cenie 6,95 zł za jedną akcję,

- w dniu 29.06.2012r. - łącznie 100 akcji - w cenie 7,01 zł za jedną akcję,

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 26 czerwca 2012r., wykonując przedwstępną umowę sprzedaży, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2012 opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2012r., została zawarta w formie aktu notarialnego sporządzonego w kancelarii notarialnej Notariusza Dariusza Zdanowicza w Białymstoku (Rep. A 3371/2012) pomiędzy Białostockimi Zakładami Graficznymi S.A. w Białymstoku (spółką zależną od emitenta) a B.D.Art Pęscy spółka jawna z siedzibą w Wołominie umowa przyrzeczona sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w obrębie 12 Białostoczek Płd. miasta Białegostoku, przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 703/2 o pow. 6851 m2 wraz z odrębną własnością znajdujących się na niej budynków, wpisanej do księgi wieczystej KW nr BI1B/00055317/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, za łączną cenę 3.075.000 zł. Cała cena została przez kupującego zapłacona.

Mocą przedmiotowej umowy sprzedająca ustanowiła również na rzecz każdoczesnego właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 703/2, nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność drogi koniecznej.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent wyjaśnia, że wydzielona działka, sprzedana na mocy w/w umowy, nie była wykorzystywana w procesie produkcyjnym Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Spółka zależna pozostaje użytkownikiem wieczystym nieruchomości obejmującej działkę nr 703/1 o powierzchni 1 ha 7728 m2, na której znajdują się budynki, w tym zakład produkcyjny, stanowiące własność spółki.

Zawarta w ten sposób umowa spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą, albowiem cena powyższej nieruchomości stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 18.06.2012r. - łącznie 1.819 akcji - w cenie 6,88 - 7,00 zł za jedną akcję,

- w dniu 19.06.2012r. - łącznie 218 akcji - w cenie 6,60-6,80 zł za jedną akcję.

- w dniu 20.06.2012r. - łącznie 112 akcji - w cenie 6,70 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 20.06.2012r. - łącznie 452 akcji - w cenie 6,70 - 7,00 zł za jedną akcję;

- w dniu 22.06.2012r. - łącznie 100 akcji - w cenie 6,99 zł za jedną akcję;

- w dniu 25.06.2012r. - łącznie 914 akcji - w cenie 6,50 - 6,99 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 19 czerwca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 14.06.2012r. - łącznie 170 akcji - w cenie 6,74 - 6,98 zł za jedną akcję,

- w dniu 15.06.2012r. - łącznie 450 akcji - w cenie 6,67 - 6,87 zł za jedną akcję,

- w dniu 18.06.2012r. - łącznie 294 akcji - w cenie 7,00 zł za jedną akcję,

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2012. roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ :

1. Waldemar Ryszard Lipka - 864.483 akcji, co uprawnia do 864.483 głosów, które stanowią 18,47 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na WZA stanowiły 36,68 % głosów.

2. Władysław Knabe - 772.330 akcji, co uprawnia do 772.330 głosów, które stanowią 16,50 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na WZA stanowiły 32,77 %głosów.

3. Edward Łaskawiec -321.481 akcji, co uprawnia do 321.481 głosów, które stanowią 6,87 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na WZA stanowiły 13,64 % głosów.

4. GRAND Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie - 393.048 akcji, co uprawnia do 393.048 głosów, które stanowią 8,40 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na WZA stanowiły 16,68 % głosów.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Łopacińskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2012r. powzięło uchwałę o powołaniu Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

Z kolei Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2012r., w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu Spółki Pana Waldemara Lipki wskutek upływu kadencji, powołała go na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

Informacje, o których mowa w § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.) zostały przywołane w raportach bieżących dotyczących powołania w/w osób do organów Spółki po raz pierwszy i do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2012 roku:

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego."----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.351.453

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 5.410

"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Anetę Barbarę Duchnowską

i Natalię Helenę Romel."--------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produk-cyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 22 maja 2012 roku

w raporcie bieżącym nr 15/2012 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011."-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawoz-danie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku złożone z:------

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 40.729.540,03 zł (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych trzy grosze),---------------------------------------------------------

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.052.185,02 zł (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych dwa grosze),--------------------------------------------------------------------------------------

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 193.414,65 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy),------------------------------

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,-------------------------------------------------

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do spra-wozdania finansowego."------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2011."-----------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2011

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsoli-dowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego

z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, rachunku zysków i strat

za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku

do 31 grudnia 2011 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawoz-danie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, złożone z:--------------------------------------------------------------------------------------------

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 112.469.913,02 zł (sto dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych dwa grosze),----------------------------------------------------------

b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 26.651.071,88 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy),---------------------------------------------

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 582.532,81 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy),----------------------------

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,-------------------------------------------------

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do spra-wozdania finansowego."------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2912 roku

w sprawie: pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produk-cyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.052.185,02 zł (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych dwa grosze), pokryć w całości z kapitału zapasowego."---------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka

- pełniącemu w 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka - pełniącemu w 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku."------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.492.380 co stanowi 31,88 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.492.380

3.Liczba głosów "za" - 1.492.269

4.Liczba głosów "przeciw" - 111

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 21 listopada 2011 roku

do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Zarządu Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia

21 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku."-------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Adamowi Stefanowskiemu

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 21 listopada 2011 roku

do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Zarządu Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Pawłowi Adamowi Stefanowskiemu - pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 21 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Zarządu Spółki

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku."-------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu

- pełniącemu w 2011 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."-----------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.351.453 co stanowi 50,24 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.351.453

3.Liczba głosów "za" - 2.351.342

4.Liczba głosów "przeciw" - 111

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu

- pełniącemu w 2011 roku funkcję

Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2011 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."-

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku

do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."-----------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku

do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."----------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku

do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia

01 stycznia 2011 roku do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."--------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku

do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."-----------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.035.382 co stanowi 43,49 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.035.382

3.Liczba głosów "za" - 2.035.382

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku

do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."-----------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku

do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."----------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji."--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.351.453 co stanowi 50,24 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.351.453

3.Liczba głosów "za" - 2.351.342

4.Liczba głosów "przeciw" - 111

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 czerwca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 08.06.2012r. - łącznie 334 akcji - w cenie 6,42 - 6,43 zł za jedną akcję,

- w dniu 11.06.2012r. - łącznie 1.855 akcji - w cenie 6,43 - 6,91 zł za jedną akcję,

- w dniu 12.06.2012r. - łącznie 1.490 akcji - w cenie 6,66 - 7,00 zł za jedną akcję,

- w dniu 13.06.2012r. - łącznie 199 akcji - w cenie 6,75 - 6,85 zł za jedną akcję,

- w dniu 14.06.2012r. - łącznie 76 akcji - w cenie 6,74 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że Rada Nadzorcza OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., spółki zależnej od PPH KOMPAP S.A. w związku z wygaśnięciem kadencji poprzedniego Zarządu i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku, powołała na Prezesa Zarządu Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. Pana Piotra Ciosk, natomiast na Członków Zarządu Spółki: Pana Piotra Dziadzio i Pana Mirosława Jachemek.

Pan Piotr Ciosk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu. Pan Piotr Dziadzio nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu. Pan Mirosław Jachemek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu.

Zarówno Pan Piotr Ciosk, Pan Piotr Dziadzio jak i Pan Mirosław Jachemek nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ponadto Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że Rada Nadzorcza Białostockich Zakładów Graficznych S.A., spółki zależnej od PPH KOMPAP S.A. w związku z wygaśnięciem kadencji poprzedniego Zarządu i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2012 roku, powołała na Prezesa Zarządu Spółki Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Panią Antoninę Kuchlewską, natomiast na Członków Zarządu Spółki: Panią Annę Syczewską oraz Panią Halinę Samotik.

Pani Antonina Kuchlewska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu. Pani Anna Syczewska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu. Pani Halina Samotik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu.

Pani Antonina Kuchlewska, Pani Anna Syczewska oraz Pani Halina Samotik nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 6 czerwca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka FRANET Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 31.05.2012r.- łącznie 120 akcji - w cenie 6,51 zł

Następnie Spółka FRANET Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 31.05.2012r. - łącznie 1.576 akcji - w cenie od 6,51- do 6,80 zł za jedną akcję;

- w dniu 01.06.2012r. - łącznie 450 akcji - w cenie od 6,52 zł - do 6,79 zł za jedną akcję;

- w dniu 04.06.2012r. - łącznie 1.344 akcji - w cenie od 6,30 zł - do 6,52 zł za jedną akcję;

- w dniu 05.06.2012r. - łącznie 896 akcji - w cenie od 6,10 zł - do 6,44 zł za jedna akcję;

- w dniu 06.06.2012r. - łącznie 100 akcji - w cenie od 6,30 zł - 6,42 zł za jedną akcję

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka FRANET sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 4 czerwca 2012r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z późn. zm.) oraz stosownie do § 17 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. J. Piłsudskiego 1A do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2012r. oraz do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za okres I półrocza 2012r. oraz za rok obrotowy 2012r.

Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: Uchwała nr 96/52/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 marca 1995r. - nr 232.

Dotychczas PPH KOMPAP SA nie korzystał z usług wyżej wymienionego podmiotu.

Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 29 maja 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 25.05.2012r. - łącznie 4.744 akcji - w cenie 6,30 zł - 6,60 zł za jedną akcję.

- w dniu 28.05.2012r. - łącznie 3.268 akcji - w cenie 6,10 - 6,20 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 29 maja 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 28.05.2012r. - łącznie 4.906 akcji - w cenie 6,10 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 28 maja 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 23.05.2012r. - łącznie 1.350 akcji - w cenie 6,66 zł za jedną akcję;

- w dniu 24.05.2012r. - łącznie 1.644 akcji - w cenie od 6,66 zł - do 6,75 zł za jedną akcję;

- w dniu 25.05.2012r. - łącznie 3.166 akcji - w cenie 6,30 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 maja 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 18.05.2012r. - łącznie 276 akcji - w cenie 6,60 zł za jedną akcję;

- w dniu 21.05.2012r. - łącznie 250 akcji - w cenie od 6,65 zł - do 6,66 zł za jedną akcję;

- w dniu 22.05.2012r. - łącznie 964 akcji - w cenie od 6,70 zł - do 6,79 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA, działając na podstawie § 3 ust.1 i § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), koryguje omyłkę pisarską, która wystąpiła w raporcie bieżącym nr 16/2012 opublikowanym w dniu 22 maja 2012r., polegającą na tym, że w treści projektu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2011, w punkcie b) odnoszącym się do skonsolidowanego wyniku finansowego netto za 2011 rok omyłkowo wpisano słowo "strata" zamiast słowa "zysk".

W związku z powyższym emitent podaje poniżej treść raportu nr 16/2012 z dnia 22 maja 2012r. obejmującego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. w dniu 18.06.2012r. z uwzględnieniem powyższej korekty.

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 czerwca 2012 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 22 maja 2012r. w raporcie bieżącym nr 15/2012 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 40.729.540,03 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 03/100),

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.052.185,02zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 02/100),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 193.414,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych 65/100)

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2011.UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2011

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 112.469.913,02 zł (słownie: sto dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście 02/100 złotych),

b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 26.651.071,88 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden 88/100 złotych),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 582.532,81 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa 81/100 złotych)

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.052.185,02zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 02/100), pokryć w całości z kapitału zapasowego.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2011r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2011r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Stefanowskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Pawłowi Stefanowskiemu pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu w 2011r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2011r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2011r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2011r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu - - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Łopacińskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym powołuje Pana Jerzego Łopacińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 czerwca 2012 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 22 maja 2012r. w raporcie bieżącym nr 15/2012 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 40.729.540,03 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 03/100),

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.052.185,02zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 02/100),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 193.414,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych 65/100)

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2011.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2011

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 112.469.913,02 zł (słownie: sto dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście 02/100 złotych),

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 26.651.071,88 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden 88/100 złotych),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 582.532,81 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa 81/100 złotych)

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.052.185,02zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 02/100), pokryć w całości z kapitału zapasowego.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2011r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2011r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Stefanowskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Pawłowi Stefanowskiemu pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu w 2011r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2011r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2011r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2011r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu - - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Łopacińskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym powołuje Pana Jerzego Łopacińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie

Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" SA z siedzibą w Kwidzynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285 (wpis do rejestru przedsiębiorców 23.11.2001r.), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 czerwca 2012r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 116 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kompap za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego za 2011r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kompap za rok 2011 oraz wniosku co do sposobu pokrycia straty i wniosku Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za wykonanie obowiązków w roku 2011.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2011,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011,

e) pokrycia straty,

f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,

g) powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

9. Zamknięcie obrad.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 28 maja 2012r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzeniaKażdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikaAkcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Nadto Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa również stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ, bowiem nie można zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności w dniu ZWZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka zastrzega, ze nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym ZgromadzeniuDniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 czerwca 2012r. (dalej zwany Dniem Rejestracji).

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 maja 2012r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. w dniu 4 czerwca 2012r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 2 czerwca 2012 roku

oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 22 maja 2012r. i nie później niż w dniu 4 czerwca 2012r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z treścią art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Spółki przy ul. Piastowskiej 39 w Kwidzynie w godz. 9.00 - 16.00 przez trzy dni robocze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 13 czerwca 2012r.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w wyżej wskazanym lokalu Spółki oraz żądać odpisu w/w listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a nadto może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. od dnia 11 czerwca 2012r.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

11. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki WWW.kompap.pl od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią art. 4023 § 1 k.s.h.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej WWW.kompap.pl
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 maja 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w dniu 16 maja 2012r. w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył łącznie 316 akcji PPH KOMPAP S.A. za cenę 6,95 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 maja 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 15.05.2012r. - łącznie 1.679 akcji - w cenie od 6,95 zł - do 7,08 zł za jedną akcję;

- w dniu 16.05.2012r. - łącznie 2.858 akcji - w cenie od 6,94 zł - do 7,15 zł za jedną akcję;

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2012r. została zawarta w formie aktu notarialnego sporządzonego w kancelarii notarialnej Notariusza Waldemara Piotra Zimnocha w Bielsku Podlaskim (Rep. A 1832/2012) pomiędzy Białostockimi Zakładami Graficznymi S.A. w Białumstoku (spółką zależną od emitenta) a B.D.Art spółka jawna z siedzibą w Wołominie umowa przedwstępna sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w obrębie 12 Białostoczek Płd. miasta Białegostoku, przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 703/2 o pow. 6851 m2 wraz z odrębną własnością znajdujących się na niej budynków, wpisanej do księgi wieczystej KW nr BI1B/00055317/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, za łączną cenę 3.075.000 zł.

Umowa została zawarta pod warunkiem łącznym rozwiązującym:

- uzyskania od wierzycieli hipotecznych opisanych w umowie zezwoleń na tzw. bezciężarowe odłączenie z księgi wieczystej nieruchomości, stanowiącej przedmiot umowy;

- uzyskania niezbędnych, zgodnie z obowiązującym prawem, orzeczeń administracyjnych lub zgód właściwych organów administracyjnych,

- zawarcia w myśl art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług porozumienia, co do opodatkowania przedmiotu umowy podatkiem VAT .

Mocą przedmiotowej umowy sprzedająca zobowiązała się ustanowić w umowie przyrzeczonej na rzecz każdoczesnego właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 703/2, nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność drogi koniecznej.

Kupujący zapłacił Sprzedającemu tytułem zadatku kwotę 799.500 zł brutto.

Strony ustaliły, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie do dnia 30 lipca 2012r. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarta w ten sposób umowa spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą, albowiem cena powyższej nieruchomości stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 13-17 kwietnia 2012r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 1.490 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,16 zł do 7,42 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 11 kwietnia 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipki - Prezesa Zarządu Spółki, że Spółka GRAND Sp. z o.o. w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 10 - 11 kwietnia 2012r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 2.863 akcje. Cena zakupu wyniosła od 6,94 zł do 7,30 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Jednocześnie Waldemar Lipka poinformował w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, że wskutek w/w transakcji zawartych przez Grand Sp. z o.o. w dniu 10-11.04.2012r. nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących łącznie Waldemarowi Lipce i podmiotom z nim powiązanym o ponad 2 % w stosunku do ostatniego zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy, które miało miejsce w dniu 20 grudnia 2011r.

Przed zawarciem transakcji zakupu akcji przez Grand Sp. z o.o. z dnia 10 - 11 kwietnia 2012r. Waldemar Lipka i Spółki z nim powiązane posiadały łącznie 1.268.657 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 27,11 % w kapitale zakładowym oraz 1.268.657 głosów, co stanowi 27,11 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, w wyniku wskazanych powyżej transakcji, Grand Sp. z o.o. w Sopocie posiada 374.465 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 8,00 % w kapitale zakładowym oraz 374.465 głosów, co stanowi 8,00 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółki z nim powiązane posiadają aktualnie 1.271.520 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 27,17 % w kapitale zakładowym oraz 1.271.520 głosów, co stanowi łącznie 27,17 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 2 kwietnia 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka FRANET Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 30 marca 2012r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 3.407 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,50 zł do 7,69 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Franet" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 29 marca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 28 marca 2012r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 2.632 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,55 zł do 7,59 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 26 marca 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 23 marca 2012r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 3.966 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,45 zł do 7,60 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 13 lutego 2012r. uzyskał informację, że Spółka OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. (spółka zależna od emitenta) zawarła w dniu 9 lutego 2012r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Korporacyjny w Gdańsku umowę kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.500.000 zł. Termin spłaty kredytu ustalono na dzień 28.09.2012r. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + prowizja banku. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na rzecz Banku w kwocie 5.250.000 zł ustanowiona na nieruchomości w/w Spółki położonej w Olsztynie przy ul. Towarowej 2 oraz poręczenia PPH KOMPAP S.A. i Białostockich Zakładów Graficznych S.A., o których mowa poniżej.

W dniu 13 lutego 2012r. Spółka PPH KOMPAP S.A. oraz w dniu 14 lutego 2012r. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. (Spółka zależna od emitenta) podpisały umowy poręczenia z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest udzielenie przez w/w Spółki Bankowi poręczenia za zobowiązania OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. (tj. spółki zależnej od emitenta) z tytułu wyżej opisanej umowy kredytu w wysokości 3.500.000 zł. Udzielone poręczenie jest bezterminowe.

Pozostałe szczegółowe warunki w/w umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania powyższych umów za umowy znaczące jest fakt, iż wartość każdej umowy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP S.A. informuje, że w dniu 10 lutego 2012r. Rada Nadzorcza Białostockich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku - spółki zależnej od PPH KOMPAP S.A. powzięła uchwałę o powołaniu na członka Zarządu Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Pani Antoniny Kuchlewskiej, powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu. Jednocześnie Pan Waldemar Lipka przestał pełnić funkcję członka Zarządu delegowanego przez Radę Nadzorczą i powrócił na funkcję Przewodnczącego Rady Nazdorczej Białostockich Zakładów Graficznych S.A.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.) (zwane dalej Rozporządzeniem), przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - 15.05.2012r.

- Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - 14.11.2012 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku - 31.08.2012r.

3. Raporty roczne:

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011 r. -20.03.2012 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, PPH KOMPAP S.A. oświadcza, że nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 stycznia 2012 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że:

- Spółka GRAND Sp. z o.o. w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 16 - 20 stycznia 2012r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 39.182 akcji, w tym 30.000 akcji zostało zakupionych w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej od Waldemara Lipki. Cena zakupu wyniosła od 7,95 zł do 8,36 zł za akcję.

- Spółka FRANET Sp. z o.o. w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 16 stycznia 2012r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 2.960 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,94 zł do 8,31 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. oraz Spółka "FRANET" Sp. z o.o. są osobami blisko z nim związanymi w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 16 - 17 stycznia 2012 nabył łącznie 1.012 akcji PPH KOMPAP S.A. za cenę od 7,89 zł - 8,31 zł za akcję. Ponadto w drodze transakcji pakietowej pozasesyjnej, która miała miejsce w dniu 20 stycznia 2012r. zbył na rzecz Grand Sp. z o.o. w Sopocie 30.000 akcji PPH KOMPAP S.A. po cenie 8 zł za jedną akcję. Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 5 stycznia 2012r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 30 grudnia 2011r. i 4 stycznia 2012r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 10.276 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,90 zł do 8,48 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd PPH KOMPAP SA, działając na podstawie art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych w roku kalendarzowym 2011. Jednocześnie Zarząd PPH KOMPAP S.A. informuje, że wszystkie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.kompap.pl, jak również w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39.

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: nazwę raportu i datę publikacji.

Raporty bieżące:

1/2011 - 03.01.2011r. - Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2010

2/2011 - 03.01.2011r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

3/2011 - 12.01.2011r. - Zmniejszenie udziału poniżej 5 % w ogólnej liczbie głosów

4/2011 - 14.01.2011r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

5/2011 - 21.01.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

6/2011 - 24.01.2011r.- Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

7/2011 - 26.01.2011r. - Oferta nabycia przez Spółkę zależną akcji Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

8/2011 - 31.01.2011r. - Dopuszczenie OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. (spółki zależnej) do dalszego etapu prywatyzacji Białostockich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku

9/2011 - 18.02.2011r. - Przekroczenie progu 10 % w ogólnej liczbie głosów

10/2011 - 23.02.2011r. - Informacja o wyłączności negocjacyjnej udzielonej Spółce zależnej na zakup akcji Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

11/2011 - 10.03.2011r. - Przedłużenie wyłączności negocjacyjnej udzielonej Spółce zależnej na zakup akcji Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

12/2011 - 25.03.2011r. - Zmiana stanu posiadania akcji przez Prezesa Zarządu

13/2011 - 25.03.2011r.- Parafowanie projektu umowy sprzedaży akcji Białostockich Zakładów Graficznych S.A. przez spółkę zależną

14/2011 - 29.03.2011r. - Nabycie znacznego pakietu akcji

15/2011 - 06.04.2011r. - Zmiana stanu posiadania akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zmniejszenie udziału poniżej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

16/2011 - 06.04.2011r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

17/2011 - 18.04.2011r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

18/2011 - 20.04.2011r. - Nabycie przez spółkę zależną od emitenta (OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.) aktywów znacznej wartości- nabycie akcji Białostockich Zakładów Graficznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

19/2011 - 21.04.2011r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

20/2011 - 22.04.2011r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

21/2011 - 22.04.2011r. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. w dniu 19.05.2011r.

22/2011 - 28.04.2011r. - Nabycie znacznego pakietu akcji

23/2011 - 29.04.2011r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

24/2011 - 20.05.2011r. - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

25/2011 - 20.05.2011r. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 19 maja 2011r.

26/2011 - 20.05.2011r.- Powołanie Członków Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

27/2011 - 20.05.2011r.- Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 19.05.2011r.

28/2011 - 26.05.2011r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

29/2011 - 27.05.2011r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

30/2011 - 30.05.2011r.- Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 1/2011 z dnia 16 maja 2011r.

31/2011 - 14.06.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

32/2011 - 27.06.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

33/2011 - 30.06.2011r.- Wybór audytora

34/2011 - 11.07.2011r.- Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

35/2011 - 14.07.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

36/2011 - 14.07.2011r.- Nabycie akcji Prezesa Zarządu

37/2011 - 18.07.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

38/2011 - 25.07.20111r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

39/2011 - 28.07.2011r.- Nabycie aktywów znacznej wartości - nabycie akcji Białostockich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku

40/2011 - 12.09.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

41/2011 - 14.09.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zwiększenie udziału powyżej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

42/2011 - 22.09.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

43/2011 - 26.09.2011r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

44/2011 - 26.09.2011r.- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od emitenta

45/2011 - 27.09.2011r.- Uzupełnienie Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za 2011 rok

46/2011 - 27.09.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

47/2011 - 03.10.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

48/2011 - 06.10.2011r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

49/2011 - 13.10.2011r.- Nabycie znacznego pakietu akcji

50/2011 - 21.10.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

51/2011 - 28.10.2011r.-Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

52/2011 - 21.11.2011r.- Powołanie Członków Zarządu Spółki

53/2011 - 23.11.2011r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

54/2011 - 28.11.2011r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

55/2011 - 02.12.2011r.- Spłata zadłużenia przez Białostockie Zakłady Graficzne S.A.- spółkę zależną od emitenta

56/2011 - 12.12.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

57/2011 - 12.12.2011r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

58/2011 - 12.12.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

59/2011 - 20.12.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zwiększenie udziału przez Prezesa Zarządu i spółek z nim powiązanych powyżej 25 % w ogólnej licznie głosów WZA

60/2011 - 27.12.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

61/2011 - 29.12.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

62/2011 - 30.12.2011r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

Raporty okresowe:

Raport roczny R 2010 za rok obrotowy 2010 - 21.03.2011r.

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2011 za I kwartał 2011 roku - 16.05.2011r.

Skonsolidowany raport półroczny PS 2011 za I półrocze 2011 roku - 30.08.2011r.

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2011 za III kwartał 2011 roku - 14.11.2011r.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu