Current report no. 1/2017

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 stycznia 2017r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Olsztynie, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki - Panem Waldemarem Lipką.

 

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (eko_6928729.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ    
    Data    Imię i Nazwisko    Stanowisko/Funkcja    Podpis    
    2017-01-05    Waldemar Lipka    Prezes Zarządu