Profil działalności
Kompap to firma z branży papierniczej, która w swoim portfelu ma dwa zakłady graficzne należące do największych w Polsce drukarń dziełowych – BZGraf i OZGraf.

W ramach własnej działalności oferuje szeroki zakres wyrobów poligraficznych, przeznaczonych w szczególności do zastosowań biurowych. Podstawowy asortyment spółki obejmuje druk akcydensowy, koperty utajnione, etykiety samoprzylepne, a także rolki do bankomatów i kas fiskalnych z nadrukiem oraz składankę komputerową.

Od 1996 roku Kompap jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Historia

W Łodzi z inicjatywy kilku osób z lokalnego środowiska papierników przy udziale spółek Ortex, Orpap i Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie powstaje spółka Kompap

Kompap debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Spółka Grand należąca do Waldemara Lipki nabywa 9,99% akcji Kompap SA

Kompap odkupuje od Ministerstwa Skarbu udziały w Olsztyńskich Zakładach Graficznych OZGraf

Kompap nabywa udziały w spółce Białostockie Zakłady Graficzne BZGraf

Nasi klienci

Wysoka jakość produktów wytwarzanych przez Kompap sprawia, że spółka niezmiennie cieszy się uznaniem i zaufaniem wśród Klientów z różnych branż. Z rozwiązań oferowanych przez firmę w Laskowicach korzystają m.in.:

  • Klienci z branży poligraficznej
  • hurtownie papierowe
  • branża transportowa, logistyczna
  • firmy usługowe
  • spółki farmaceutyczne
  • a także firmy spożywcze

Ponadto, Klientami Grupy Kapitałowej Kompap poprzez BZGraf i OZGraf są też największe oficyny wydawnicze zarówno polskie, jak i zagraniczne. Książki drukowane w olsztyńskich i białostockich zakładach trafiają do odbiorców w kilkunastu krajach, m.in. na tak wymagające rynki jak Skandynawia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia itp.