Pierwsze notowanie

Emisja akcji Decyzja NWZ Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji po emisji Kapitał akcyjny po emisji Decyzja KPWiG Data rejestracji akcji

Seria H
emisja publiczna

26.01.1996

340 000

25 zł

1,2 zł

1 640 000

1 968 000 zł

04.07.1996

08.09.1996

Podział akcji (tzw. split)

Od momentu debiutu spółki na GPW split akcji nie miał miejsca

Dywidenda

Data Operacja Wysokość dywidendy na akcję

2022-07-26

Wypłata dywidendy

0,45 zł

2022-07-08

Nabycie praw do dywidendy

0,45 zł

2021-07-09

Wypłata dywidendy

0,50 zł

2021-06-22

Nabycie praw do dywidendy

0,50 zł

2020-08-13

Wypłata dywidendy

0,30 zł

2020-07-16

Nabycie praw do dywidendy

0,30 zł

2016-09-22

Wypłata dywidendy

0,20 zł

2016-09-01

Nabycie praw do dywidendy

0,20 zł

2002-11-05

Wypłata dywidendy

0,10 zł

2002-09-10

Nabycie praw do dywidendy

0,10 zł

1999-07-15

Wypłata dywidendy

0,90 zł

1999-06-18

Nabycie praw do dywidendy

0,90 zł

1997-10-31

Wypłata dywidendy

0,19 zł

1997-05-14

Nabycie praw do dywidendy

0,19 zł

Prawo poboru

Emisja akcji serii J z prawem poboru

Publiczna Oferta 2.340.248 akcji zwykłych na okaziciela serii J Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółki Akcyjnej, o wartości nominalnej 1,20 zł każda akcja, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 6 zł
Kod praw poboru - PLKOMPP00041
Liczba jednostkowych praw poboru - 2.340.248
Dzień prawa poboru - 5 listopada 2007 r.
Pierwszy dzień notowania praw poboru - 16 kwietnia 2008r.
Ostatni dzień notowania praw poboru - 22 kwietnia 2008r.

Kolejne emisje akcji

Emisja akcji Decyzja NWZ Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji po emisji Kapitał akcyjny po emisji KNF Data rejestracji akcji

Seria I
Emisja zamienna: akcje mitowane w związku z połączeniem ze spółką „ARNO”, wymiana akcji 1:1

29.08.2000

700 248
(350.124 akcji imiennych serii I oraz 350.124 akcji na okaziciela)

n/a

1,2 zł

2 340 248

2 808 297 zł

n/a

21.11.2000

Seria J
z prawem poboru 1:1

24.08.2007

2 340 248

6,0

1,2 zł

4 680 496

5 616 595 zł

21.03.2008

10.06.2008

połączenie z Imprimus sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

07.11.2019

           

31.12.2019

Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

Emisja akcji Data rejestracji akcji Wprowadzenie do obrotu

Seria H
emisja publiczna

08.09.1996

19.11.1996

Seria I
Emisja zamienna: akcje mitowane w związku z połączeniem ze spółką „ARNO”, wymiana akcji 1:1

21.11.2000

26.02.2001: 350.124 akcji na okaziciela

14.05.2001: Zamiana 350.124 akcji imiennych zwykłych serii I na akcje na okaziciela oraz ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na giełdzie po dokonaniu asymilacja z akcjami notowanymi

Seria J
emisja z prawem poboru 1:1

10.06.2008

25.06.2008

Wezwania

Brak

Przymusowy wykup

Brak