Polityka dywidendowa

Kompap po raz pierwszy w 2016 roku dokonał wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego spółki, który w przeszłości powstał z wypracowanych przez spółkę zysków. Dywidendę wypłacono 22 września 2016 roku. Do akcjonariuszy trafiło łącznie 905 356,60 zł. Na jedną akcję przypadło 0,20 zł.