Prezes Zarządu

Waldemar Lipka
Waldemar Lipka

Na czele giełdowego Kompapu stoi nieprzerwanie od 2007 roku. Funkcję prezesa pełni także od 1991 roku w spółce Grand, której jest również udziałowcem. W 2010 roku sfinalizował odkupienie poprzez Kompap udziałów w Olsztyńskich Zakładach Graficznych OZGraf od Ministerstwa Skarbu. W kolejnym roku podobną transakcję przeprowadził w odniesieniu do Białostockich Zakładów Graficznych BZGraf. W efekcie w portfelu Kompapu znalazły się dwie spółki należące do największych w Polsce drukarń dziełowych. Z początku zasiadał w Radach Nadzorczych obu zakładów, zaś w latach 2011-2012 pełnił w nich obowiązki prezesa zarządu. Następnie powrócił do organów nadzorczych tych spółek, gdzie do dziś piastuje stanowiska Przewodniczącego. W latach 2009-2010 był członkiem Rady Nadzorczej MUZA SA.

 

Rada Nadzorcza

Jakub Knabe

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jakub Knabe w 2010 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując pierwszą lokatę. Odbył aplikację radcowską i w 2014 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Wykonuje zawód w ramach własnej Kancelarii, a także współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy.

Od maja 2011 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, zaś od grudnia 2013 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki zależnej – OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. W okresie styczeń-sierpień 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Black Lion Fund S.A.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

 

 

Przemysław Danowski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Magister Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa (Finanse i Bankowości); CFA.
Posiada 10-letnie doświadczenie w venture capital / private equity oraz bankowości inwestycyjnej. Od 2009 r. związany z Warsaw Equity Group (WEG), w tym od 2015 r. jako członek zarządu. W latach 2006-09 pracował w Grupie Trigon, gdzie realizował projekty fuzji i przejęć oraz oferty publiczne, głównie z sektora zaawansowanych technologii i mediów. Przemysław Danowski wspierał Grupę Polsat w kilku transakcjach kapitałowych, wliczając w to pierwszą ofertę publiczną akcji Cyfrowego Polsatu, jak również kilka transakcji fuzji i przejęć. W WEG Przemysław Danowski odpowiada za nowe inwestycje, wsparcie strategiczne oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Wśród zrealizowanych inwestycji i spółek portfelowych które wspiera są m.in. Vigo System - światowy lider w produkcji niechłodzonych detektorów podczerwieni, Artifex Mundi deweloper i wydawca gier komputerowych oraz platformy mobile, WB Electronics producent systemów łączności oraz elektroniki specjalnej dla wojska. Przemysław Danowski zasiada w radach nadzorczych Artifex Mundi, Baltchem, Vigo System, Zmorph oraz ZPC Otmuchów.

Marek Głuchowski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
1978-1983 - Uniwersytet Gdański, uzyskał tytuł Magistra Prawa i Magistra Administracji;
1983-1985 - Sąd Wojewódzki w Gdańsku - aplikacja sędziowska;
1986r. - zdany egzamin radcowski;
1989r. - Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji - uzyskał tytuł Doktora Nauk Prawnych.

Doświadczenie zawodowe:
1983 - 1997 Adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego;
1993 - 1999 Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku;
1993 - 2006 - Członek Rady Nadzorczej FALA Sp. z o.o. w Gdańsku;
1996 - 2003 - Przewodniczący Rady Nadzorczej PORT-SERVICE Sp. z o.o. w Gdańsku;
1997 - 2006 - Przewodniczący Rady Nadzorczej WILBO S.A. w Gdyni;
1997 - 2002 - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MAGNA POLONIA S.A. w Warszawie;
1998 - 1999 - Członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
1998 - 2006 - Członek Rady Nadzorczej NORDEA Bank Polaka S.A. w Gdyni;
2002 - 2006 - Przewodniczący Rady Nadzorczej CEMTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. w Sopocie;
2005 - 2006 - Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MAGNA POLONIA S.A. w Warszawie;
2006 - 2008 - Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP S.A. w Warszawie;
11.01.2007r. - 11.04.2007r. - delegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu;
2007 - do nadal - Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. w Warszawie
Obecnie - Senior Partner zarządzający Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów dr Głuchowski dr Jedliński dr Rodziewicz adw. Zwara Sp. P. w Sopocie.

Dariusz Lipka

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sopocka Akademia Tenisowa - Rok ukończenia 2005

Doświadczenie zawodowe:
2021 – obecnie - Menadżer ds. rozwoju biznesu OZGraf S. A.
2020-2021 - Menadżer ds. rozwoju biznesu Grand Sp. z o.o.
2019 - Menadżer ds. rozwoju Imprimus Sp. z o.o.
2009-2019 - Własna działalność gospodarcza DLPLUS Dariusz Lipka.

Edward Łaskawiec

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Prowadzi działalność gospodarczą od 1978 roku.
W 1993 roku wybudował palarnię kawy (obecnie oddana w dzierżawę). Obecnie posiada udziały i pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Druk Ekspres Spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, zajmującej się m.in. drukowaniem instrukcji do TV. Posiada również udziały w firmach, zajmujących się zdrową żywnością.