Prezes Zarządu

Waldemar Lipka
Waldemar Lipka

Na czele giełdowego Kompapu stoi nieprzerwanie od 2007 roku. Funkcję prezesa pełni także od 1991 roku w spółce Grand, której jest również udziałowcem. W 2010 roku sfinalizował odkupienie poprzez Kompap udziałów w Olsztyńskich Zakładach Graficznych OZGraf od Ministerstwa Skarbu. W kolejnym roku podobną transakcję przeprowadził w odniesieniu do Białostockich Zakładów Graficznych BZGraf. W efekcie w portfelu Kompapu znalazły się dwie spółki należące do największych w Polsce drukarń dziełowych. Z początku zasiadał w Radach Nadzorczych obu zakładów, zaś w latach 2011-2012 pełnił w nich obowiązki prezesa zarządu. Następnie powrócił do organów nadzorczych tych spółek, gdzie do dziś piastuje stanowiska Przewodniczącego. W latach 2009-2010 był członkiem Rady Nadzorczej MUZA SA.

 

Rada Nadzorcza

Jakub Knabe

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jakub Knabe w 2010 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując pierwszą lokatę. Odbył aplikację radcowską i w 2014 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Wykonuje zawód w ramach własnej Kancelarii, a także współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy.

Od maja 2011 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, zaś od grudnia 2013 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki zależnej – OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. W okresie styczeń-sierpień 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Black Lion Fund S.A.

Marek Głuchowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
1978-1983 - Uniwersytet Gdański, uzyskał tytuł Magistra Prawa i Magistra Administracji;
1983-1985 - Sąd Wojewódzki w Gdańsku - aplikacja sędziowska;
1986r. - zdany egzamin radcowski;
1989r. - Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji - uzyskał tytuł Doktora Nauk Prawnych.

Doświadczenie zawodowe:
1983 - 1997 Adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego;
1993 - 1999 Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku;
1993 - 2006 - Członek Rady Nadzorczej FALA Sp. z o.o. w Gdańsku;
1996 - 2003 - Przewodniczący Rady Nadzorczej PORT-SERVICE Sp. z o.o. w Gdańsku;
1997 - 2006 - Przewodniczący Rady Nadzorczej WILBO S.A. w Gdyni;
1997 - 2002 - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MAGNA POLONIA S.A. w Warszawie;
1998 - 1999 - Członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
1998 - 2006 - Członek Rady Nadzorczej NORDEA Bank Polaka S.A. w Gdyni;
2002 - 2006 - Przewodniczący Rady Nadzorczej CEMTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. w Sopocie;
2005 - 2006 - Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MAGNA POLONIA S.A. w Warszawie;
2006 - 2008 - Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP S.A. w Warszawie;
11.01.2007r. - 11.04.2007r. - delegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu;
2007 - do nadal - Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. w Warszawie
Obecnie - Senior Partner zarządzający Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów dr Głuchowski dr Jedliński dr Rodziewicz adw. Zwara Sp. P. w Sopocie.

 

 

Piotr Ciosk

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
2021 - Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego – Business and Financial English
2019 - Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego – Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych
2010 – 2013 - Studia III stopnia (doktoranckie) Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania – 5 semestrów
1997 - 2000 MBA Master of Business Administration przy Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z Universiteit Antwerpen, Copenhagen Business School i Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
1992 Podyplomowe Studium Marketingu, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów we współpracy z Strathclyde University Glasgow
1987 - 1992 Studia magisterskie, Akademia Morska (Wyższa Szkoła Morska w Gdyni), Wydział Administracyjny, Specjalność: ekonomia i intendentura okrętowa

Doświadczenie zawodowe:
02.2021 do dziś - COO – Dyrektor Operacyjny – Keemple Polska Sp. z o.o.
01.2020 – 12.2020 CEO – Dyrektor Zarządzający - Wydawnictwo Dwie Siostry Sp. z.o.o. 06.2014 – 07.2019 - Członek Rady Nadzorczej - BZGraf S.A. (grupa kapitałowa Kompap S.A. notowana na GPW)
06.2012 – 12.2019 - Prezes Zarządu - OZGraf S.A. (grupa kapitałowa Kompap S.A. notowana na GPW)
07.2011 – 06.2012 Członek Zarządu - OZGraf S.A. (grupa kapitałowa Kompap S.A. notowana na GPW)
01.2010 – 12.2011 Country Manager / Dyrektor Zarządzający - Bindomatic AB, Oddział w Polsce
08.2007 – 12.2009 Członek Zarządu - Kompap S.A.
01.2005 – 07.2007 Członek Rady Dyrektorów - Vector Sp. z o.o.
10.2001 – 01.2005 Dyrektor Generalny – Unibind Polska Sp. z o.o.
02.2000 – 10.2001 Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający - Atext S.A.
06.1992 – 02.2000 Dyrektor Sprzedaży / Kierownik Regionu Północnego / Kierownik Przedstawicielstwa - Chio Lilly Snack Foods Sp. z o.o. (Polsnack Sp. z o.o.)

Edward Łaskawiec

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Prowadzi działalność gospodarczą od 1978 roku.
W 1993 roku wybudował palarnię kawy (obecnie oddana w dzierżawę). Obecnie posiada udziały i pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Druk Ekspres Spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, zajmującej się m.in. drukowaniem instrukcji do TV. Posiada również udziały w firmach, zajmujących się zdrową żywnością.

Agnieszka Napiórkowska

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
2011-2013 – Executive MBA IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański,
2005-2006 – Uniwersytet Gdański w Gdańsku (Wydział Zarządzania), Studia Podyplomowe Rachunkowość i Finanse,
2000-2001 – Politechnika Gdańska w Gdańsku (Wydział Zarządzania i Ekonomii), Studia Podyplomowe Prawno Menedżerskie,
2016 – The Certified Government Auditing Professional (CGAP) Nr 5475,
2011 – Certyfikat Internal Controls Auditor (CICA) Nr 11012757,
2010 – The Instytut of Internal Auditors, egzamin CIA cz. I i II,
2009 – Egzamin z pozytywnym wynikiem dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
2004 – Ukończona Aplikacja kontrolerska – Najwyższa Izba Kontroli

Doświadczenie zawodowe:
2016-2019 – KOWR, Z-ca Dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji / Biura Audytu i Kontroli,
2008-2016 – GK ENERGA, Audytor wewnętrzny / Dyrektor ds. nadzoru właścicielskiego i obsługi zarządu, Kierownik Projektów konsolidacji i przekształceń spółek,
2003-2008 – Najwyższa Izba Kontroli, Specjalista kontroli państwowej,
2008-2009 – ZEP-MOT Sp. z o.o. – Sekretarz / Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2010-maj 2015 – ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej,
2014-maj 2015 – Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej