Kompap rozważa wypłatę dywidendy

Kompap SA, w skład której wchodzą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, rozważa wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego spółki w wysokości 936 099,20 zł, tj. po 0,20 zł na jedną akcję. Decyzję w tym zakresie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 czerwca br. Zgodnie z projektem uchwały zaproponowanym na ZWZ dzień dywidendy miałby mieć miejsce 1 sierpnia 2016 r., zaś jej wypłata nastąpiłaby 19 sierpnia 2016 r.

 - Kompap ma rentowny biznes i jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. W samym 2015 roku znacząco poprawiliśmy wyniki finansowe grupy i przy przychodach na poziomie 62,55 mln zł wypracowaliśmy skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,73 mln zł, tj. o ponad 143% wyższy niż rok wcześniej. W świetle tak imponujących rezultatów i stabilnej kondycji firmy rozważamy więc podzielenie się z akcjonariuszami zyskami z lat poprzednich, które dotychczas przekazywane były do kapitału zapasowego spółki Ostateczna decyzja w sprawie wypłaty dywidendy zostanie jednak podjęta 15 czerwca podczas obrad ZWZ Kompapu – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

                                                                                                                                       ***

KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf. Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych, jak koperty utajnione czy rolki do bankomatów z nadrukiem, a także drukiem akcydensowym. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.