Kompap zawarł umowę kupna 100 proc. udziałów w spółce Imprimus

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie informuje, że Spółka PPH KOMPAP S.A. w dniu 21 grudnia 2017r. zawarła z Firmą AURELIUS WK One GmbH, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Umowę sprzedaży udziałów. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez PPH KOMPAP SA 2.600 (dwa tysiące sześćset) udziałów w Spółce IMPRIMUS Spółka z o.o. z siedzibą w Laskowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000296330

Podstawą działalności Imprimus Sp. z o.o. jest produkcja poligraficzna, m.in.: papieru arkuszowego z nadrukiem i poddrukiem, wszelkiego rodzaju formularzy i druków technicznych, nadruków i poddruków na roli, ulotek reklamowych, składanki komputerowej, broszur i gazetek zszywanych. Imprimus Sp. z o.o. posiada własny Dział Graficzny z wysokiej jakości systemem CTP oraz park maszynowy wyposażony w wysokowydajne zwojowe maszyny drukujące, tnące i składające renomowanych producentów np.: Muller Martini, Bielomatik, MBO. Firma Imprimus Sp. z o.o. obsługuje różnorodne segmenty rynku, między innymi: banki, poczty, firmy mailingowe, Ministerstwa, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Produkty sprzedawane są na rynku polskim a także rynkach zagranicznych m.in. we Francji, Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech. Posiadany park maszynowy sprawia, że Imprimus Sp. z o.o. konkuruje z najlepszymi drukarniami offsetowymi w Polsce i za granicą. Profesjonalny zespół pracowników, dbałość o środowisko naturalne oraz wieloletnie doświadczenie w produkcji graficznej są gwarancją dobrej jakości produktu i zadowolenia Klientów. Dzięki tym czynnikom Imprimus Sp. z o.o. jest jedną z wiodących drukarni rolowych w Polsce.