Kompap zwiększył zysk netto do 11,84 mln zł w 2017 roku

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa rolowa Imprimus, wypracowała w 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 65,92 mln zł wobec 65,11 mln zł przed rokiem. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym czasie o 338% r/r do 11,84 mln zł. Skokowy wzrost na tym poziomie to efekt m.in. okazyjnego nabycia pod koniec minionego roku spółki Imprimus. W tym roku grupa skupia się na restrukturyzacji pozyskanej drukarni. Będzie też konsekwentnie pracować nad zwiększeniem przychodów w zakładach graficznych w Białymstoku i Olsztynie.

 - Mamy za sobą udany rok. Po raz kolejny zanotowaliśmy wysoką sprzedaż i umocniliśmy pozycję na rynku pomimo trudnej sytuacji w branży poligraficznej. Jednocześnie wyraźnie zwiększyliśmy też zysk netto, który na koniec roku przekroczył 11,8 mln zł. Istotnym dla grupy wydarzeniem minionego roku był zakup spółki Imprimus, co znacząco przełożyło się na wyniki. Nowa marka w portfelu ma nam pozwolić na osiągnięcie skokowego wzrostu skonsolidowanych przychodów i dalsze zwiększenie przewagi zakupowej Kompapu. Dla całej grupy jest to też możliwość pozyskania i rozwijania nowych unikalnych kompetencji spoza rynku poligraficznego takich jak outsourcing usług w zakresie technologii informatycznych – zdradza Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA. Mając natomiast na uwadze rozwój BZGraf i OZGraf zrealizowaliśmy w zeszłym roku szereg ważnych inwestycji w tych zakładach. Mają one stanowić bazę do dalszych wzrostów wyników Kompapu w dotychczasowych obszarach działalności ­– dodaje Waldemar Lipka.

 Podstawą działalności Kompap jest druk, w szczególności druk dziełowy. Najważniejszą pozycję asortymentową zajmują książki, w tym albumy, wydawnictwa encyklopedyczne, podręczniki itp., które odpowiadają za blisko 84% sprzedaży. W 2017 roku ich sprzedaż wzrosła o 2% r/r do poziomu 55,31 mln zł. W ofercie grupy są też m.in. czasopisma, katalogi, gazety, kalendarze, rolki czy składanka komputerowa.

 Wśród klientów Kompapu znajdują się największe wydawnictwa z Polski i zagranicy. Grupa z sukcesem sprzedaje swoje produkty do kilkunastu krajów, w tym także na bardzo wymagające rynki jak Niemcy, Finlandia, Dania czy Szwecja. W 2017 roku eksport wzrósł rok do roku o niemal 10% do 15,50 mln zł i odpowiadał już za blisko 24% sprzedaży grupy. Przychody z tytułu sprzedaży krajowej wyniosły z kolei 50,43 mln zł w tym okresie.

 - Konsekwentnie zamierzamy pracować nad zwiększaniem przychodów w naszych zakładach poligraficznych, budując sprzedaż zarówno na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. Sprzyja nam koniunktura europejska oraz fakt, że Polska staje się znaczącym w skali Europy centrum usług poligraficznych. Jako jedna z największych grup poligraficznych w obszarze druku dziełowego i pochodnych w Polsce, chcemy jeszcze bardziej umocnić się na tym rynku. Zamierzamy to realizować poprzez dalszy intensywny rozwój organiczny, a także poprzez inwestycje i przejęcia. Obecnie skupiamy się też na restrukturyzacji zakupionej w zeszłym roku spółki. Proces ten przebiega dość sprawnie i spodziewamy się, że pozytywny wynik finansowy Imprimus pojawi się już w II kwartale 2018 roku, czyli szybciej niż pierwotnie zakładaliśmy ­­– podsumowuje prezes Kompapu.

                                                                                                                         ***

KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, a także drukarnię offsetową rolową Imprimus. Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych, jak koperty utajnione czy rolki do bankomatów z nadrukiem, a także drukiem akcydensowym. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.