Waldemar Lipka, Prezes Zarządu Kompap SA w rozmowie z Agnieszką Zarębą o wynikach 2017 roku, inwestycjach sprzętowych oraz poszerzeniu Grupy Kapitałowej

Waldemar Lipka, Prezes Zarządu Kompap SA w rozmowie z Agnieszką Zarębą o wynikach 2017 roku, inwestycjach sprzętowych oraz poszerzeniu Grupy Kapitałowej.