ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW I BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁEK NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ PPH "KOMPAP" S.A.

PrzedsiębiorstwoProdukcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka akcyjna z siedzibą w Kwidzynie  zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie przeglądów i badań sprawozdań finansowych spółek należących do jej grupy kapitałowej 

Treść zaproszenia stanowi załącznik (Pobierz).