Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa Imprimus, wypracowała w 2019 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 84,90 mln zł wobec 91,19 mln zł przed rokiem. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym czasie do 2,81 mln zł.

- Mamy za sobą udany rok wprawdzie sprzedaż spadła jednak EBITDA za 2019 zwiększyła się o 4,75 mln zł i wynosiła 10,57 mln zł ,co stanowi 12,45% przychodów ze sprzedaży, zdaniem zarządu jest to bardzo dobry wynik EBITDA na tle branży poligraficznej.

Istotnym dla grupy wydarzeniem było przejęcie przez PPH Kompap SA spółki Imprimus Sp. z o.o.

Unikalną kompetencją firmy był outsourcing usług w zakresie technologii informatycznych Kompap z powodzeniem kontynuuje oraz rozwija tę działalność – zdradza Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

– Mając natomiast na uwadze rozwój BZGraf i OZGraf zrealizowaliśmy w zeszłym roku szereg ważnych inwestycji w tych zakładach. Mają one stanowić bazę do dalszych wzrostów wyników Kompapu w dotychczasowych obszarach działalności – dodaje Waldemar Lipka.

Podstawą działalności Kompap jest druk, w szczególności druk dziełowy. Najważniejszą pozycję asortymentową zajmują książki, w tym albumy, wydawnictwa encyklopedyczne, podręczniki itp., które odpowiadają za blisko 75% sprzedaży. W 2019 roku ich sprzedaż spadła o 1% r/r do poziomu 57,21 mln zł.

Wśród klientów Kompapu znajdują się największe wydawnictwa z Polski i zagranicy. Grupa z sukcesem sprzedaje swoje produkty do kilkunastu krajów, w tym także na bardzo wymagające rynki jak Niemcy, Finlandia, Dania czy Szwecja. W 2019 roku eksport nieznacznie spadł rok do roku o niemal 1% do 21,39 mln zł i odpowiadał już za blisko 25% sprzedaży grupy. Przychody z tytułu sprzedaży krajowej wyniosły z kolei 63,52 mln zł w tym okresie.

Nasz dotychczasowy potencjał pozwala nam z optymizmem myśleć o dalszym rozwoju grupy kapitałowej. Dzisiaj jesteśmy jedną z największych grup poligraficznych w obszarze druku dziełowego i pochodnych w Polsce. Tę pozycje chcemy umacniać poprzez dalszy, intensywny rozwój organiczny, ale też kolejne inwestycje i ewentualne akwizycje.

Uważamy, iż pomimo spadku sprzedaży w GK Kompap 2019 r. jest rokiem przełomowym, spółka Imprimus zakończyła rok z zyskiem w wysokości 311 tys. zł, przy stratach które osiągała w latach poprzednich. Po połączeniu spółka powinna wrócić na ścieżkę wzrostu. Bieżący rok 2020 GK Kompap rozpoczęła w dobrej kondycji ekonomicznej. Pierwsze dwa miesiące przyniosły nadzwyczaj dobre wyniki. Jednak sytuacja związana z wybuchem epidemii koronawirusa na początku marca spowodowała załamanie światowego i krajowego rynku. Zarząd robi wszystko aby kryzys ten wywarł jak najmniejsze straty w działalności Spółek.

***
KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych, jak koperty utajnione czy rolki do bankomatów z nadrukiem, a także drukiem akcydensowym. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.