Silni będą silniejsi, a słabi - słabsi

Silni będą silniejsi, a słabi - słabsi  Wywiad Prezesa Grupy Kapitałowej Kompap - Waldemara Lipki dla miesięcznika Poligrafika (05/2020)