Przychody KMP (KOMPAP) w roku 2020 wyniosły 86,68 mln zł wobec 84,90 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 8,31 mln zł z 4,68 mln zł w 2019 r. W 2020 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie 5,7 mln zł w porównaniu do 2,81 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Kompap do akcjonariuszy:

 

Szanowni Akcjonariusze, Oddaję w Państwa ręce raport zawierający skonsolidowane wyniki finansowe KOMPAP SA za 2020 r., który stanowi jednocześnie podsumowanie dokonań grupy w tym okresie.

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym pod każdym względem. To okres niespotykanych wyzwań i prób odnalezienia się w nowej pandemicznej rzeczywistości oraz bardzo wytężonej i ciężkiej pracy Zarządu oraz Załóg wszystkich trzech Zakładów tworzących GK Kompap SA. OZGraf, BZGraf i Kompap SA, wchodzące w skład GK, zdały egzamin w tym trudnym okresie. Wszystkie 360 osób pracujące w naszych zakładach przyczyniły się do dobrego wyniku w 2020 roku.

Najważniejsze wyniki finansowe, jakie uzyskaliśmy w 2020 roku:

Przychody ze sprzedaży: 86 676 tys. zł - wzrost o 1772 tys. zł w porównaniu do roku 2019.

Zysk netto: 5 688 tys. zł - ponad dwukrotny wzrost, o 2 810 tys. zł, w porównaniu do 2019 roku.

EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o kwotę amortyzacji – w wysokości 14 021 tys. zł, co oznacza wzrost o 3 451 tys. zł w porównaniu do 10 570 tys. zł w 2019 roku.

Równie dobrze kształtuje się kondycja finansowa grupy, znacznie zmniejszył się dług firmy oraz pozostałe parametry. Szczegóły znajdą Państwo w Sprawozdaniu Zarządu GK Kompap SA.

Rok 2021 rozpoczęliśmy więc w dobrej sytuacji finansowej i wierzę, że mimo trwającej nadal pandemii będzie jeszcze lepszy niż rok 2020. Planujemy także poczynić następne znaczne inwestycje łącznej o wartości ok. 9 mln zł, które poprawią konkurencyjność naszych spółek. W związku z utrzymującą się wzrostową kondycją finansową Kompap aspiruje do grona spółek dywidendowych. Zarząd zarekomenduje w związku z tym wypłatę dywidendy wysokości 50 gr za jedną akcję za rok 2020. Mając na uwadze fakt, iż dywidenda za rok 2019 wynosiła 39 gr za jedną akcję jest to dobry kierunek i wierzę, że ten trend zostanie utrzymany w następnych latach. Ostateczne decyzje zostaną podjęte przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Na zakończenie chciałbym podziękować całej Załodze wszystkich trzech spółek. Ten pandemiczny rok pokazał, że w grupie jest siła, a zmotywowana i zgrana Załoga jest zawsze gwarancją sukcesu.

Dziękuję również Akcjonariuszom, którzy wytrwale wspierają spółkę i wierzę, że w przyszłości wspólnie uzyskamy jeszcze lepsze wyniki.

Z poważaniem, Waldemar Lipka Prezes Zarządu KOMPAP S.A. OZGraf BZGraf