Aktualności

2023
KOMPAP W 1. KWARTALE 2023 ZWIĘKSZYŁ PRZYCHODY O 32%

Giełdowa grupa Kompap, należąca do wiodących podmiotów w branży poligraficznej w Polsce, w I kwartale 2023 r. zanotowała 29,69 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 32% r/r. Mimo wzrostu kosztów sprzedaży o 38% r/r Kompap wypracował 1,25 mln skonsolidowanego zysku netto na koniec marca 2023 wobec 1,24 mln zł przed rokiem. Pracujące na wyniki grupy drukarnie BZGraf, OZGraf i laskowicki Kompap oraz spółka Komunikacja Masowa dotykał w tym okresie przede wszystkim wzrost kosztów papieru i energii.

- W pierwszym kwartale nasza grupa wypracowała wzrost sprzedaży o blisko jedną trzecią, mimo że początek roku zazwyczaj jest nieco spokojniejszym okresem, jeśli chodzi o dynamikę zamówień dla drukarni. Duża część tych zleceń to ilustrowane książki dla dzieci, albumy, a także cieszące się dużym zainteresowaniem podręczniki i przewodniki do gier komputerowych oraz komiksy, które wymagają szczególnej jakości druku. Dzięki inwestycjom możemy realizować takie projekty. Systematycznie wyposażamy nasze drukarnie w coraz nowocześniejsze urządzenia, co przekłada się nie tylko na wydajność, ale i doskonałą precyzję druku, co jest dostrzegane przez klientów z Polski i zagranicy. W I kwartale 2023 nasza sprzedaż eksportowa wzrosła o 13% w porównaniu z ubiegłym rokiem – mówi Waldemar Lipka.

Drukarnie Kompapu w I kwartale mierzyły się jednak z rosnącymi kosztami, głównie za sprawą wysokich cen papieru oraz energii. Łącznie koszty sprzedaży były wyższe o blisko 38% wobec tych sprzed roku, grupa jednak wypracowała zysk netto nieco wyższy od ubiegłorocznego, wynoszący 1,25 mln zł. Wyższy był także wynik EBITDA, który na koniec I kwartału 2023 r. wyniósł 3,35 mln zł wobec 3,07 na koniec I kwartału 2022 r.

- Od początku roku obserwujemy pewną odwilż, jeśli chodzi o wysokość cen papieru, choć w porównaniu z wcześniejszą skalą podwyżek, korekty są niewielkie. Liczymy jednak na to, że ten trend będzie postępował w kolejnych miesiącach. Jednocześnie długoterminowo zarządzamy kwestią kosztów energii, znacznie rozbudowując własne instalacje fotowoltaiczne, co per saldo powinno nam dać solidne oszczędności w kolejnych kwartałach i latach. Jednocześnie optymalizujemy koszty zakupu w ramach naszej coraz większej grupy, aby w połączeniu z pracą wydajnych nowoczesnych zakładów utrzymać oczekiwaną rentowność – mówi prezes Kompapu.

Na wyniki grupy Kompap pracują dwie wiodące w Polsce drukarnie dziełowe, BZGraf z Białegostoku i OZGraf z Olsztyna, drukarnia offsetowa rolowa w Laskowicach oraz spółka Komunikacja Masowa. Drukarnie obsługują największe oficyny wydawnicze w Polsce i za granicą. Książki oraz albumy drukowane przez Kompap trafiają do czytelników m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Czech czy Skandynawii. Z kolei w Laskowicach Kompap drukuje materiały dla dużych krajowych firm, np. PZU, Tauronu, Energi czy Totalizatora Sportowego. Przejęta w 2022 r. Komunikacja Masowa świadczy zaś usługi dla największych firm z branży bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.