Raporty bieżące / Current reports

2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 30 grudnia 2014r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu połączenia spółek "GRAND? Sp. z o.o. i "FRANET? Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana?)Połączenie przeprowadzone zostało na podstawie art. 492 § 1 i art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku "Franet? Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie na "GRAND? Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.Wskutek połączenia spółek i przejęcia całego majątku Spółki "Franet?, Spółka "Grand? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przejęła 102.200 należących do Spółki Przejmowanej akcji PPH Kompap S.A., które stanowiły 2.18 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. W wyniku powyższego przejęcia "Grand? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada obecnie 453.570 akcji PPH Kompap S.A., które stanowią 9,69 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. oraz Spółka "GRAND? sp. z o.o. są osobami blisko z nim związanymi w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-31 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 22 grudnia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył i zbył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 15.12.2014r. ? zbył 807 akcji ? w cenie 7,50 zł za akcję,

- w dniu 16.12.2014r. ? nabył 20 akcji ? w cenie 7,15 zł za akcję,

- w dniu 17.12.2014r. ? nabył 90 akcji ? w cenie 7,15-7,17 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-22 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 22 grudnia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka FRANET Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 15.12.2014r. kupiła 140 akcji ? w cenie 7,50 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Franet? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 08 grudnia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 01.12.2014r. ? 147 akcji ? w cenie 6,64 ? 6,66 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-08 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 25 listopada 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 20.11.2014r. ? 10 akcji ? w cenie po 6,46 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 25 listopada 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:- w dniu 20.11.2014r. nabyła 180 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,45- 6,46 zł za jedną akcję,

- w dniu 21.11.2014r. nabyła 100 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie po 6,49 zł za jedną akcję,

- w dniu 24.11.2014r. nabyła 160 akcji PPH KOMPAP S.A - w cenie po 6,50 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 28 października 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 21.10.2014r. ? nabył 290 akcji ? w cenie 5,95 ? 6,18 zł za akcję,

- w dniu 22.10.2014r. ? nabył 200 akcji ? w cenie po 6,17 zł za akcję,

- w dniu 27.10.2014r. ? nabył 20 akcji ? w cenie 6,40 ? 6,51 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-28 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 20 października 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:

- w dniu 13.10.2014r. nabyła 450 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie po 6,01 zł za jedną akcję,

- w dniu 15.10.2014r. nabyła 450 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie po 6,04 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 20 października 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 16.10.2014r. ? 50 akcji ? w cenie po 6,04 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 20 października 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 13.10.2014r. ? łącznie 610 akcji ? w cenie po 6,01 zł za jedną akcję,

- w dniu 14.10.2014r. ? łącznie 15 akcji ? w cenie po 6,01 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 16 października 2014r. otrzymała zawiadomienie od Pana Władysława Knabe, który poinformował, że na sesji giełdowej w dniu 15 października 2014r. w wyniku trzech transakcji kupna nabył 13.600 akcji PPH KOMPAP SA, które stanowią 0,291% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że przed dokonaniem powyższych transakcji posiadał (w dniu 15 października 2014r.) 1.213.579 akcji PPH Kompap S.A., które stanowiły 25.928% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. W wyniku powyższych transakcji Pan Władysław Knabe posiada obecnie 1.227.179 akcji PPH Kompap S.A., które stanowią 26,219% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że nie wyklucza zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby posiadanych akcji w zależności od sytuacji na giełdzie i środków finansowych, którymi będzie dysponował.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 3 października 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:- w dniu 02.10.2014r. nabyła 80 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,00 ? 6,20 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-03 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 3 października 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 29.09.2014r. ? łącznie 5 akcji ? w cenie 6,33 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-03 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 3 października 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 26.09.2014r. ? nabył 61 akcji ? w cenie 6,32 ? 6,33 zł za akcję,

- w dniu 30.09.2014r. ? nabył 39 akcji ? w cenie 6,44 ? 6,49 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-03 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 26 września 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:- w dniu 19.09.2014r. nabyła 2.820 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,30- 6,69 zł za jedną akcję,

- w dniu 22.09.2014r. nabyła 100 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,55 - 6,57 zł za jedną akcję,

- w dniu 25.09.2014r. nabyła 20 akcji PPH KOMPAP S.A - w cenie 6,30 - 6,39 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-26 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 26 września 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 22.09.2014r. ? łącznie 40 akcji ? w cenie 6,55 ? 6,57 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-26 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 26 września 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył i zbył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 22.09.2014r. ? nabył 30 akcji ? w cenie 6,40 ? 6,50 zł za akcję,

- w dniu 22.09.2014r. ? zbył 760 akcji ? w cenie po 6,40 ? 6,64 zł za akcję,

- w dniu 25.09.2014r. ? nabył 160 akcji ? w cenie 6,25 ? 6,49 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-26 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 15 września 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 08.09.2014r. kupiła 1.150 akcji ? w cenie 6,33 ? 6,79 zł za jedną akcję,

- w dniu 09.09.2014r. kupiła 310 akcji ? w cenie 6,60 ? 6,79 zł za jedną akcję,

- w dniu 10.09.2014r. kupiła 190 akcji ? w cenie 6,70 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 15 września 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył i zbył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 08.09.2014r. ? zbył 200 akcji ? w cenie 6,69 zł za akcję,

- w dniu 09.09.2014r. ? nabył 45 akcji ? w cenie 6,75 zł za akcję,

- w dniu 10.09.2014r. ? nabył 15 akcji ? w cenie 6,70 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-15 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 02 września 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 01.09.2014r. ? łącznie 275 akcji ? w cenie 6,16 ? 6,20 zł za jedną akcję,

- w dniu 02.09.2014r. ? łącznie 100 akcji ? w cenie 6,16 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 29 sierpnia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 29.08.2014r. ? łącznie 735 akcji ? w cenie 6,15 ? 6,25 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-08-29 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, informuje, że Spółka OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA (spółka zależna od emitenta) w dniu 31 lipca 2014 r. zawarła ze Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa umowę sprzedaży pozostałych przysługujących Skarbowi Państwa akcji Spółki Białostockie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Białymstoku, w ilości 4.369, stanowiących 0,398995 %, kapitału zakładowego spółki za całkowitą cenę w kwocie 88.603,32 złotych. Umowa została zawarta na podstawie art. 33 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji w związku z Umową z dnia 19 kwietnia 2011r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r.

W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy Skarb Państwa nie posiada już akcji Białostockich Zakładów Graficznych SA z siedzibą w Białymstoku, a tym samym zakończył się proces prywatyzacji w/w Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 lipca 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 23.07.2014r. ? łącznie 100 akcji ? w cenie 7,00 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-23 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 lipca 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 16.07.2014r. ? łącznie 2.446 akcji ? w cenie 7,20 ? 7,79 zł za jedną akcję,

- w dniu 18.07.2014r. ? łącznie 300 akcji ? w cenie 7,10 ? 7,20 zł za jedną akcję,

- w dniu 21.07.2014r. ? łącznie 70 akcji ? w cenie 7,49 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-23 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 27 czerwca 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:- w dniu 23.06.2014r. zbyła 97 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 7,81- 8,10 zł za jedną akcję,

- w dniu 26.06.2014r. nabyła 42 akcje PPH KOMPAP S.A - w cenie po 8,37 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-27 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 27 czerwca 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 20.06.2014r. kupiła 120 akcji ? w cenie 8,00 - 8,30 zł za jedną akcję,

- w dniu 23.06.2014r. kupiła 273 akcje ? w cenie 8,10 - 8,37 zł za jedną akcję,

- w dniu 23.06.2014r. sprzedała 30 akcji ? w cenie po 8,10 zł za jedną akcję,

- w dniu 24.06.2014r. kupiła 241 akcji ? w cenie 7,80 - 8,20 zł za jedną akcję,

- w dniu 24.06.2014r. sprzedała 284 akcje ? w cenie 7,66 ? 8,10 zł za jedną akcję,

- w dniu 25.06.2014r. kupiła 50 akcji ? w cenie 8,00 - 8,37 zł za jedną akcję,

- w dniu 26.06.2014r. kupiła 14 akcji ? w cenie 8,00 - 8,37 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-27 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU


Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 27 czerwca 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył i zbył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 24.06.2014r. ? nabył 118 akcji ? w cenie 8,09 ? 8,20 zł za akcję,

- w dniu 24.06.2014r. ? zbył 120 akcji ? w cenie po 7,66 zł za akcję,

- w dniu 25.06.2014r. ? nabył 110 akcji ? w cenie 7,99 ? 8,20 zł za akcję,

- w dniu 26.06.2014r. ? nabył 90 akcji ? w cenie 8,37 ? 8,38 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-27 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2014. roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ :

1. Waldemar Ryszard Lipka ? 960.231 akcji, co uprawnia do 960.231 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 20,52 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na ZWZ stanowiły 32,56 % głosów;

2. Władysław Knabe ? 1.190.182 akcji, co uprawnia do 1.190.182 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 25,43 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na ZWZ stanowiły 40,36 % głosów.;

3. Edward Łaskawiec ? 351.711 akcji, co uprawnia do 351.711 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 7,51 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na ZWZ stanowiły 11,93 % głosów;

4. "GRAND? Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie ? 345.800 akcji, co uprawnia do 345.800 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 7,39 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na ZWZ stanowiły 11,73 % głosów.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-26 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku:"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając

w oparciu o postanowienie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje

w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: Waldemara Ryszarda Lipka

i Edwarda Łaskawiec.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produk-cyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym

z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 maja 2014 roku w raporcie bieżącym nr 25/2014 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunku zysków

i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku

do 31 grudnia 2013 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawoz-danie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 38.466.642,54 zł (trzydzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze),

b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 626.572,57 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.002,02 zł (trzydzieści dwa tysiące dwa złote dwa grosze),

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do spra-wozdania finansowego.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2013.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2013

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporzą-dzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy

od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku

do 31 grudnia 2013 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśnia-jących do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 87.841.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),

b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 4.215.000,00 zł (cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy złotych),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 252.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produk-cyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 626.572,57 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy), przeznaczyć w całości

na kapitał zapasowy.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka ? pełniącemu w 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka ? pełniącemu w 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki ? absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 1.988.728 co stanowi 42,49 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów ? 1.988.728

3.Liczba głosów "za? - 1.988.728

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP? S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu? pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 02 października 2013 roku funkcję Członka Zarządu Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu ? pełniącemu w 2013 roku, w okresie od dnia

01 stycznia 2013 roku do dnia 02 października 2013 roku funkcję Członka Zarządu Spółki ? absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu? pełniącemu w 2013 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu ? pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu? pełniącemu w 2013 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu ? pełniącemu w 2013 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec? pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec ? pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.597.248 co stanowi 55,49 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.597.248

3.Liczba głosów "za? - 2.597.248

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe ? pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe ? pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.?

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk ? pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Mariuszowi Banaszuk ? pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za? - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0

Wobec braku jakichkolwiek wniosków w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Walne zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w tym przedmiocie, objętym pkt. 8 lit. g) planowanego porządku obrad.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-26 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 18 czerwca 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 12.06.2014r. kupiła 770 akcji ? w cenie 7,00 - 7,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 12.06.2014r. sprzedała 1.529 akcji ? w cenie 6,98 - 7,22 zł za jedną akcję,

- w dniu 13.06.2014r. kupiła 203 akcje ? w cenie 7,45 - 7,55 zł za jedną akcję,

- w dniu 13.06.2014r. sprzedała 823 akcje ? w cenie 7,45 - 7,47 zł za jedną akcję,

- w dniu 16.06.2014r. kupiła 1.875 akcji ? w cenie 7,54 ? 8,11 zł za jedną akcję,

- w dniu 16.06.2014r. sprzedała 1.725 akcji ? w cenie 7,47 - 7,52 zł za jedną akcję,

- w dniu 17.06.2014r. kupiła 80 akcji ? w cenie 7,45 - 8,38 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-18 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 11 czerwca 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 09.06.2014r. sprzedała 200 akcji ? w cenie 6,90 zł za akcję,

- w dniu 10.06.2014r. kupiła 189 akcji ? w cenie 6,78 ? 7,00 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-11 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 11 czerwca 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:- w dniu 06.06.2014r. nabyła 720 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,98 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-11 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU


Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 11 czerwca 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 05.06.2014r. ? 121 akcji ? w cenie 6,90 ? 6,98 zł za akcję,

- w dniu 06.06.2014r. ? 10 akcji ? w cenie 6,98 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-11 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 30 maja 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 26.05.2014r. sprzedała 365 akcji ? w cenie 6,90 zł za jedną akcję,

- w dniu 28.05.2014r. kupiła 100 akcji ? w cenie 6,80 zł za akcję,

- w dniu 29.05.2014r. kupiła 200 akcji ? w cenie 6,88 ? 6,98 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-30 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 30 maja 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:- w dniu 26.05.2014r. nabyła 170 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,80- 6,94 zł za jedną akcję,Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-30 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku:UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 maja 2014r. w raporcie bieżącym nr 25/2014 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 38.466.642,54 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 54/100),

b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 626.572,57 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 57/100),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.002,02 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwa złote 02/100)

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2013

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., złożone z:

1. bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 87.841.000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),

2. rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 4 215 000 zł (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy złotych),

3. rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 252 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)

4. zestawienia zmian w kapitale własnym,

5. wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zyskuZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 626.572,57 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 57/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2013r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2013r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r.UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2013r. w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 2 października 2013r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu pełniącemu w 2013r. w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 2 października 2013r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu ? pełniącemu w 2013r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2013r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2013r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2013r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: odwołania członka Rady NadzorczejDziałając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: odwołania członka Rady NadzorczejDziałając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie

Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP? Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP? SA z siedzibą w Kwidzynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285 (wpis do rejestru przedsiębiorców 23.11.2001r.), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2014r. na godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 116 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kompap za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku w sprawie podziału zysku.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego za 2013r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kompap za rok 2013 oraz wniosku co do sposobu podziału zysku i wniosku Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za wykonanie obowiązków w roku 2013.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013,

c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2013,

d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013,

e)podziału zysku,

f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,

g)zmian w składzie Rady Nadzorczej;

9. Zamknięcie obrad.2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 4 czerwca 2014r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzeniaKażdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikaAkcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Nadto Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa również stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ, bowiem nie można zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności w dniu ZWZ.Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru. Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejSpółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.7. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejSpółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym ZgromadzeniuDniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 czerwca 2014r. (dalej zwany Dniem Rejestracji).

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym ZgromadzeniuPrawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2014r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. w dniu 10 czerwca 2014r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 czerwca 2014 roku

oraz

b) zwróciły się ? nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2014r. i nie później niż w dniu 10 czerwca 2014r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z treścią art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Spółki przy ul. Piastowskiej 39 w Kwidzynie w godz. 9.00 ? 16.00 przez trzy dni robocze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 20 czerwca 2014r.Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w wyżej wskazanym lokalu Spółki oraz żądać odpisu w/w listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a nadto może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. od dnia 18 czerwca 2014r.Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.11. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaDokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki WWW.kompap.pl od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią art. 4023 § 1 k.s.h.Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej WWW.kompap.plPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-30 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 22 maja 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 20.05.2014r. ? 3 akcje ? w cenie po 6,89 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-22 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 22 maja 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 19.05.2014r. sprzedała 1.230 akcji ? w cenie 6,27 ? 6,37 zł za jedną akcję,

- w dniu 20.05.2014r. sprzedała 595 akcji ? w cenie 6,39 ? 6,42 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-22 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDUPodstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 22 maja 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:- w dniu 19.05.2014r. nabyła 2.230 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,27- 6,44 zł za jedną akcję,

- w dniu 20.05.2014r. nabyła 2.060 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,39 - 6,79 zł za jedną akcję,

- w dniu 21.05.2014r. nabyła 232 akcje PPH KOMPAP S.A - w cenie 6,75 - 6,89 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-22 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 16 maja 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 14.05.2014r. kupiła 195 akcji ? w cenie 6,30 ? 6,40 zł za jedną akcję,

- w dniu 14.05.2014r. sprzedała 695 akcji ? w cenie 6,25-6,48 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-16 Waldemar Lipka Prezes Zarządu


Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 16 maja 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 14.05.2014r. ? 1.344 akcji ? w cenie 6,25 ? 6,50 zł za akcję,

- w dniu 15.05.2014r. ? 130 akcji ? w cenie 6,40 zł za akcję,

- w dniu 16.05.2014r. ? 56 akcji ? w cenie 6,44 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-16 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 15 maja 2014r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z późn. zm.) oraz stosownie do § 17 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1 do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2014r. oraz do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za okres I półrocza 2014r. oraz za rok obrotowy 2014r.

W/w Spółka jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 3887 na listę tych podmiotów, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR).Dotychczas PPH KOMPAP SA nie korzystał z usług wyżej wymienionego podmiotu.

Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-15 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 5 maja 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 25.04.2014r. kupiła 205 akcji ? w cenie 6,31 ? 6,67 zł za jedną akcję,

- w dniu 28.04.2014r. sprzedała 294 akcje ? w cenie 6,56 zł za akcję,

- w dniu 29.04.2014r. kupiła 120 akcji ? w cenie 6,66 zł za akcję,

- w dniu 30.04.2014r. kupiła 70 akcji ? w cenie 6,74 ? 7,12 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-05 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 22.04.2014r. sprzedała 705 akcji ? w cenie 6,50 ? 6,67 zł za jedną akcję,

- w dniu 22.04.2014r. kupiła 20 akcji ? w cenie 6,69 zł za akcję,

- w dniu 24.04.2014r. kupiła 74 akcje ? w cenie 6,48 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 22.04.2014r. ? 2.020 akcji ? w cenie 6,50 ? 6,69 zł za akcję,

- w dniu 23.04.2014r. ? 20 akcji ? w cenie 6,69 zł za akcję,

- w dniu 24.04.2014r. ? 78 akcji ? w cenie 6,40 ? 6,69 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, informuje, że Spółka PPH KOMPAP S.A. w dniu 17 kwietnia 2014 r. zawarła ze Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa umowę sprzedaży pozostałych przysługujących Skarbowi Państwa akcji Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Olsztynie stanowiących 0,466788 %, kapitału zakładowego spółki za całkowitą cenę w kwocie 205.855,05 złotych. Umowa została zawarta na podstawie art. 33 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji w związku z Umową z dnia 28 grudnia 2010r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.

W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy Skarb Państwa nie posiada już akcji OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie, a tym samym zakończył się proces prywatyzacji w/w Spółki.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-17 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 kwietnia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 14.04.2014r. ? 520 akcji ? w cenie 6,30 ? 6,75 zł za akcję,

- w dniu 15.04.2014r. ? 300 akcji ? w cenie 6,50 ? 6,69 zł za akcję,

- w dniu 17.04.2014r. ? 10 akcji ? w cenie 6,67 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-17 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 27 marca 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 20.03.2014r. ? 358 akcji ? w cenie 5,85 ? 6,43 zł za akcję,

- w dniu 21.03.2014r. ? 1.230 akcji ? w cenie 6,38 ? 6,43 zł za akcję,

- w dniu 24.03.2014r. ? 1.745 akcji ? w cenie 6,40 ? 6,67 zł za akcję,

- w dniu 25.03.2014r. ? 2.775 akcji ? w cenie 6,55 ? 6,66 zł za akcję,

- w dniu 26.03.2014r. ? 510 akcji ? w cenie 6,69 ? 6,80 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-27 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 27 marca 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 20.03.2014r. sprzedała 3 akcje ? w cenie po 6,43 zł za jedną akcję,

- w dniu 21.03.2014r. sprzedała 3.997 akcji ? w cenie 6,37 - 6,42 zł za jedną akcję,

- w dniu 24.03.2014r. sprzedała 569 akcji ? w cenie 6,55 ? 6,60 zł za jedną akcję,

- w dniu 25.03.2014r. sprzedała 831 akcji ? w cenie 6,55 - 6,60 zł za jedną akcję,

- w dniu 25.03.2014r. kupiła 100 akcji ? w cenie 6,66 - 6,69 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-27 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 21 lutego 2014r. otrzymała zawiadomienie od Pana Władysława Knabe, który poinformował, że na sesji giełdowej w dniu 20 lutego 2014r. w wyniku czterech transakcji kupna nabył 3.191 akcji PPH KOMPAP SA, które stanowią 0,068% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że przed dokonaniem powyższych transakcji posiadał (w dniu 19 lutego 2014r.) 1.120.623 akcji PPH Kompap S.A., które stanowiły 23.942 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. W wyniku powyższych transakcji Pan Władysław Knabe posiada obecnie 1.123.814 akcji PPH Kompap S.A., które stanowią 24,01% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że nie wyklucza zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby posiadanych akcji w zależności od sytuacji na giełdzie i środków finansowych, którymi będzie dysponował.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.) (zwane dalej Rozporządzeniem), przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku ? 14.05.2014r.

- Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku ? 14.11.2014 r.2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku ? 29.08.2014r.3. Raporty roczne:

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013r. ?20.03.2014 r.Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, PPH KOMPAP S.A. oświadcza, że nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-29 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 29 stycznia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 23.01.2014r. kupiła 1.925 akcji ? w cenie 6,20 ? 6,36 zł za akcję,

- w dniu 29.01.2014r. sprzedała 725 akcji ? w cenie 6,30 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-29 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 29 stycznia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył i zbył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 23.01.2014r. ? zbył 500 akcji ? w cenie od 6,34 zł za akcję,

- w dniu 24.01.2014r. ? nabył 180 akcji ? w cenie 6,15 ? 6,40 zł za akcję,

- w dniu 27.01.2014r. ? nabył 10 akcji ? w cenie od 6,33 zł za akcję,

- w dniu 28.01.2014r. ? nabył 130 akcji ? w cenie 6,38 zł za akcję;

- w dniu 29.01.2014r. ? nabył 980 akcji ? w cenie 6,30 ? 6,38 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Pan W. Lipka poinformował, że udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przysługujących mu przekroczył 20%. Aktualnie, Waldemar Lipka posiada 949.132 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 20,27 % w kapitale zakładowym oraz 949.132 głosów, co stanowi 20,27 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-29 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 stycznia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 20.01.2014r. sprzedała 1.030 akcji ? w cenie 6,32 ? 6,33 zł za jedną akcję,

- w dniu 22.01.2014r. sprzedała 3.070 akcji ? w cenie 6,30 - 6,36 zł za jedną akcję,

- w dniu 22.01.2014r. kupiła 1.870 akcji ? w cenie 6,30 - 6,44 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-24 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 stycznia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 20.01.2014r. ? 335 akcji ? w cenie 6,31 ? 6,55 zł za akcję,

- w dniu 21.01.2014r. ? 20 akcji ? w cenie 6,49 zł za akcję,

- w dniu 22.01.2014r. ? 337 akcji ? w cenie 6,34 ? 6,44 zł za akcję,

- w dniu 23.01.2014r. ? 250 akcji ? w cenie 6,40 ? 6,44 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-24 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 stycznia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 16.01.2014r. ? łącznie 30 akcji ? w cenie 6,47 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-17 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 stycznia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 10.01.2014r. ? 120 akcji ? w cenie 6,48 zł za akcję,

- w dniu 14.01.2014r. ? 330 akcji ? w cenie 6,49 ? 6,53 zł za akcję,

- w dniu 15.01.2014r. ? 135 akcji ? w cenie 6,46 ? 6,47 zł za akcję,

- w dniu 16.01.2014r. ? 700 akcji ? w cenie 6,47 ? 6,55 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-17 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 7 stycznia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 27.12.2013r. - 200 akcji ? w cenie 6,50 zł za akcję,

- w dniu 03.01.2014r. - 2000 akcji ? w cenie 6,30 - 6,50 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-07 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

KOMPAP (KMP): Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (raport nr 2/2014)
07.01.2014 17:36


Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 7 stycznia 2014r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 27.12.2013r. ? 266 akcji ? w cenie 6,50 ? 6,55 zł za akcję,

- w dniu 30.12.2013r. ? 400 akcji ? w cenie 6,52 zł za akcję,

- w dniu 03.01.2014r. ? 3024 akcji ? w cenie 6,31 ? 6,60 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-07 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych w roku kalendarzowym 2013. Jednocześnie Zarząd PPH KOMPAP S.A. informuje, że wszystkie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.kompap.pl, jak również w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39.

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: nazwę raportu i datę publikacji.Raporty bieżące:1/2013 ? 03.01.2013r. ? Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

2/2013 ? 03.01.2013r. ? Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2012

3/2013 ? 14.01.2013r. ? Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

4/2013 ? 14.01.2013r. ? Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

5/2013 ? 15.01.2013r. ? Utrata statusu zakładu pracy chronionej przez Emitenta

6/2013 ? 16.01.2013r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

7/2013 ? 16.01.2013r. ? Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

8/2013 ? 23.01.2013r. ? Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

9/2013 ?23.01.2013r. ? Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

10/2013 ? 30.01.2013r. ? Decyzja Wojewody Pomorskiego o utracie przez Emitenta statusu zakładu pracy chronionej

11/2013 ? 26.02.2013r. ? Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

12/2013 ? 05.03.2013r. ? Nabycie znacznego pakietu akcji

13/2013 ? 22.03.2013r.? Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

14/2013 ? 22.03.2013r. ? Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2012 rok

15/2013 ? 22.03.2013r. ? Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

16/2013 ? 25.03.2013r. ? Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

17/2013 ? 09.04.2013r. ? Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

18/2013 ? 19.04.2013r. ? Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

19/2013 ? 26.04.2013r. ? Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

20/2013 ? 20.05.2013r. ? Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

21/2013 ? 21.05.2013r. ? Wybór audytora

22/2013 ? 24.05.2013r. ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

23/2013 ? 24.05.2013r. ? Projekty uchwał na zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. w dniu 20.06.2013r.

24/2013 ? 28.05.2013r. ? Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

25/2013 ?07.06.2013r. ? Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

26/2013 ? 12.06.2013r. ? Lista uprawnionych do udziału w ZWZ PPH KOMPAP S.A. w dniu 20 czerwca 2013r. (Kancelaria DIA-S)

27/2013 ? 21.06.2013r.- Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 20 czerwca 2013 roku.

28/2013 ? 21.06.2013r.- Powołanie Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

29/2013 ? 21.06.2013r.- Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 20.06.2013r.

30/2013 ? 24.06.2013r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

31/2013 ? 24.06.2013r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

32/2013 ? 24.06.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

33/2013 ? 25.06.2013r.- Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

34/2013 ? 19.07.2013r.- Wypowiedzenie Umowy o pełnienie zadań animatora rynku dla akcji spółki PPH KOMPAP S.A.

35/2013 ? 31.07.2013r.- Nabycie znacznego pakietu akcji

36/2013 ? 30.08.2013r.- Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku dla akcji spółki PPH KOMPAP przez Millennium Dom Maklerski S.A.

37/2013 ? 06.09.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

38/2013 ? 06.09.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

39/2013 ? 06.09.2013r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

40/2013 ? 13.09.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

41/2013 ? 13.09.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

42/2013 ? 24.09.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

43/2013 ? 24.09.2013r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

44/2013 ? 24.09.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

45/2013 ? 02.10.2013r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

46/2013 ? 02.10.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

47/2013 ? 02.10.2013r.- Rezygnacja Członka Zarządu PPH KOMPAP S.A.

48/2013 ? 11.10.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

49/2013 ? 11.10.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

50/2013 ? 11.10.2013r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

51/2013 ? 17.10.2013r.-Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

52/2013 ? 17.10.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

53/2013 ? 23.10.2013r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

54/2013 ? 23.10.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

55/2013 ? 31.10.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

56/2013 ? 31.10.2013r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

57/2013 ? 04.11.2013r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

58/2013 ? 20.11.2013r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

59/2013 ? 20.11.2013r.- Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

60/2013 ? 28.11.2013r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

61/2013 ? 28.11.2013r.- Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

44/2013 K ? 03.12.2013r.- Korekta Raportu bieżącego 44/2013 z dnia 24.09.2013r. ? Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

62/2013 ? 05.12.2013r. ? Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

63/2013 ? 05.12.2013r. ? Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

64/2013 ? 10.12.2013r. - Nabycie przez spółkę zależną od emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta

65/2013 ? 12.12.2013r. ? Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

66/2013 ? 13.12.2013r. ? Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

67/2013 ? 13.12.2013r. ? Zawarcie umowy pożyczki

68/2013 ? 17.12.2013r. ? Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

69/2013 ? 17.12.2013r. ? Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

70/2013 ? 23.12.2013r. ? Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

71/2013 ? 23.12.2013r. ? Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem ZarząduRaporty okresowe:Raport roczny RS 2012 za rok obrotowy 2012 - 20.03.2013r.

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2013 za I kwartał 2013 roku - 15.05.2013r.

Skonsolidowany raport półroczny PS 2013 za półrocze 2013 roku - 30.08.2013r.

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2013 za III kwartał 2013 roku - 14.11.2013r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-07 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU(Emitent)