Raport bieżący nr 47/2016

Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 19 rozporządzenia MAR, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:  - w dniu 25.08.2016r. ? łącznie 1.350 akcji ? w cenie po 9,22-9,23 zł za jedną akcję,

- w dniu 26.08.2016r. ? łącznie 920 akcji ? w cenie po 9,00-9,20 zł za jedną akcję,

- w dniu 29.08.2016r. ? łącznie 835 akcji ? w cenie po 9,20-10,11 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-30 Waldemar Lipka Prezes Zarządu