Raport bieżący nr 55/2016


Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 12 października 2016r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki ? Panem Waldemarem Lipką.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ    
    Data    Imię i Nazwisko    Stanowisko/Funkcja    Podpis    
    2016-10-12    Waldemar Lipka    Prezes Zarządu

 

Powiadomienie o transakcjach