Raport bieżący nr 66/2016

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 6 grudnia 2016r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Olsztynie, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki ? Panem Waldemarem Lipką.  

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

eko_6912066.zip

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ    
    Data    Imię i Nazwisko    Stanowisko/Funkcja    Podpis    
    2016-12-06    Waldemar Lipka    Prezes Zarządu