Raport bieżący nr 73/2016

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 23 grudnia 2016r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Waldemara Lipke ? Prezesa Zarządu Emitenta.  

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

eko_6921993.zip

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ    
    Data    Imię i Nazwisko    Stanowisko/Funkcja    Podpis    
    2016-12-23    Waldemar Lipka    Prezes Zarządu