Raport bieżący nr 26/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2017r. roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ :  

1.Waldemar Ryszard Lipka ? 1.022.320 akcji, co uprawnia do 1.022.320 głosów, które stanowią 21,84 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 33,87 % głosów;

2."GRAND? Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie ? 304.690 akcji, co uprawnia do 304.690 głosów, które stanowią 6,51 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 10,10 % głosów;

3.Danuta Knabe ? 955.482 akcji, co uprawnia do 955.482 głosów, które stanowią 20,41 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 31,66 % głosów;

4.Witold Knabe ? 327.669 akcji, co uprawnia do 327.669 głosów, które stanowią 7,00 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 10,86 % głosów;

5.Edward Łaskawiec ? 351.711 akcji, co uprawnia do 351.711 głosów które stanowią 7,51 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 11,65 % głosów.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu