Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 lipca 2017r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 495/17, zgodnie z którą z dniem 1 sierpnia 2017r. ustaje wykonywanie przez Spółkę Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w typie Sponsor Emisji dla akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowe "KOMPAP? S.A. oznaczonych kodem PLKOMPP00017. Równocześnie z tym dniem rozszerza się uczestnictwo Spółki Millennium Dom Maklerski S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych o typ Sponsor Emisji dla akcji Spółki oznaczonych w/w kodem PLKOMPP00017.

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-01 Waldemar Lipka Prezes Zarządu