Raport bieżący 8/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 10 czerwca 2019r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę Białostockie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Białymstoku, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki ? Panem Waldemarem Lipką.


 

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (eko_7120315.zip).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Waldemar Lipka Prezes Zarządu