Raport bieżący 11/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (eko_7123260.zip).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-26 Waldemar Lipka Prezes Zarządu