Raport bieżący 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019r. roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ :

1.Waldemar Ryszard Lipka ? 1.120.508 akcji, co uprawnia do 1.120.508 głosów, które stanowią 23,94 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym ZWZ stanowiły 30,92 % głosów;

2."GRAND? Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie ? 201.550 akcji, co uprawnia do 201.550 głosów, które stanowią 4,31 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 5,56 % głosów;

3.Danuta Knabe ? 955.482 akcji, co uprawnia do 955.482 głosów, które stanowią 20,41 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 26,36 % głosów;

4.Witold Knabe ? 327.669 akcji, co uprawnia do 327.669 głosów, które stanowią 7,00 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 9,04 % głosów;

5.Warszaw Equity Investments Spółka z o.o. ? 564.758 akcji co uprawnia do 564.758 głosów, które stanowią 12,07 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 15,58 % głosów;

6.Edward Łaskawiec ? 369.205 akcji co uprawnia do 369.205 głosów, które stanowią 7,89 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 10,19 % głosów;