Raport bieżący 26/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje w załaczniku do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 listopada 2019 roku:

 

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (eko_7137357.zip).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-04 Waldemar Lipka Prezes Zarządu