Raport bieżący 30/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 7 października 2019r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Edwarda Łaskawiec ? Członka Rady Nadzorczej Spółki

 

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (eko_7137592.zip).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-07 Waldemar Lipka Prezes Zarządu