Raport bieżący 35/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje w załaczeniu treść uchwał podjetych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 listopada 2019r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi iuchwałami.

 

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (eko_7141423.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Waldemar Lipka Prezes Zarządu